HomeArtikelSportcardiologisch Centrum VITAZ

Sportcardiologisch Centrum VITAZ

Gepubliceerd op woensdag 27 april, 2022

Professionele en recreatieve sporters kunnen in Vitaz terecht voor een uitgebreid sportcardiologisch nazicht waarbij naast een grondige anamnese en klinisch onderzoek, technische onderzoeken zoals electrocardiogram (ECG), echocardiografie, ergometrie, loopbandtest en ergospirometrie worden aangeboden. Hiervoor werd geïnvesteerd in nieuwe state-of-the-art apparatuur waarvoor een gloednieuwe ruimte werd voorzien.

de fietsproef

De sporter werkt een maximale inspanningstest af op de fiets of op de loopband. Tijdens deze test neemt de intensiteit gradueel toe tot uitputting. Hartslag en bloeddruk worden continu gevolgd en het hartritme wordt via ECG-monitoring geregistreerd. Hartritmestoornissen, tekenen van zuurstoftekort of aanwijzingen voor een onderliggende hartspierziekte kunnen hiermee opgespoord worden.
De gasuitwisseling kan gemeten worden voor nazicht van de longfunctie, bepaling van de maximale zuurstofopname (VO2max) en bepaling van de aerobe en anaerobe drempel. Dit geeft de arts en de sporter waardevolle informatie over de cardiopulmonale toestand en de fitheid van de patiënt of atleet. Deze gegevens vormen de leidraad voor een geïndividualiseerd trainingsadvies of sturing van een revalidatieprogramma. Ergospirometrie, ook wel fietsproef genoemd, wordt ook als hulpmiddel in de diagnostische uitwerking van onbegrepen kortademigheid gebruikt. In de nabije toekomst zullen we de diagnostische mogelijkheden nog verder uitbreiden met inspanningsechocardiografie, wat bijkomende informatie geeft over de contractiele reserve van de hartkamers, inspanningsgebonden pulmonale hypertensie en de ernst van kleplijden.

In het kader van een algemeen nazicht of ongerustheid zonder gekende hartklachten kan een sporter in eerste instantie terecht bij zijn eigen huisarts of sportarts. Zij zorgen voor een eerste screening en advies. Bij twijfel of verdenking op problemen kan doorverwezen worden voor een sportcardiologische screening. Dit geldt uiteraard ook voor sportadvies bij gekend hartlijden of voor een geschiktheidsevaluatie met expliciete vraag naar een inspanningselectrocardiogram (al dan niet met VO2max bepaling en drempelmetingen), zoals door enkele sportfederaties en de brandweer gevraagd wordt. Screening en behandeling van atleten en recreatieve sporters met hartziekten vindt hier ook plaats.

links dr. Jeroen Wens en rechts dr. Kristof Lefebvre

Dr. Jeroen Wens en dr. Kristof Lefebvre staan samen met gespecialiseerd verpleegkundigen in voor de sportcardiologische onderzoeken. Beide artsen zijn naast cardioloog ook sportarts en cardiaal revalidatiearts. Er is participatie in de Belgische werkgroep voor sportcardiologie en de Belgische werkgroep voor preventie en revalidatie.

Afspraken kunnen gemaakt worden via het secretariaat cardiologie (03/760 23 14) en gaan door op campus Sint-Niklaas Moerlandstraat.

Let wel:  gaat het om louter preventieve onderzoeken in kader van sportprestaties of een attest, dan is hiervoor geen RIZIV tussenkomst voorzien.

dr. Lefebvre Kristof

Cardioloog

dr. Wens Jeroen

Cardioloog