HomeArtikelSpots on: geriatrie

Spots on: geriatrie

Gepubliceerd op woensdag 15 januari, 2020

Een b(l)oeiende dienst binnen ons ziekenhuis

De dienst Geriatrie heeft in de afgelopen jaren heel wat positieve evoluties gekend. In deze nieuwe rubriek gaan we graag wat dieper met u in op de ontwikkelingen van de voorbije jaren.

ARCHITECTUUR

In 2016 verhuisde de verblijfsafdeling Geriatrie van campus Hamme naar campus Sint – Niklaas – L. De Meesterstraat. Het totaal aantal afdelingen Geriatrie in campus Sint-Niklaas kwam daarmee op drie. Ook de geriatrische diensten in campus Beveren vonden 2016 een plekje in het  nieuwbouwziekenhuis.

MULTIDISCIPLINAIR

Op elke dienst Geriatrie van het AZ Nikolaas wordt er (minstens) wekelijks een multidisciplinair overleg (MDO) gehouden. Hier worden de opgenomen patiënten besproken met het oog op verdere planning voor de patiënt. Ook de huisartsen zijn hartelijk welkom op dit overlegmoment. Omdat dag en uur van het MDO verschillen per afdeling neemt u best op voorhand contact op met de afdeling waar uw patiënt verblijft (contactgegevens onderaan).

Op elke dienst Geriatrie van het AZ Nikolaas wordt er (minstens) wekelijks MDO gehouden… Ook de huisartsen zijn hartelijk welkom op dit overlegmoment.

Naast de ASO’s die reeds vele jaren een deel van hun opleiding genoten op de geriatrische verblijfsafdelingen, zijn er nu ook twee huisartsen in opleiding die hun stage in ons ziekenhuis volgen. We hopen zo onze jonge collega’s verder te bekwamen in de zorg voor de fraile ouderen. Het geriatrisch supportteam (een multidisciplinair team dat geriatrische patiënten die opgenomen zijn op niet-geriatrische afdelingen opvolgt en de verpleegkundigen aldaar ondersteunt) is sterk in omvang toegenomen.

Geriatrisch dagziekenhuis

Het geriatrisch dagziekenhuis kreeg een eigen stekje op campus Sint-Niklaas – L. De Meesterstraat. Het geriatrisch dagziekenhuis is 4 à 5 dagen per week geopend. Hier kunnen patiënten terecht voor de uitwerking van geriatrische problemen zoals  bv. vallen, cognitieve problemen, vermagering, …. Onderzoeken worden, voor zover mogelijk, op één dag gepland waardoor het aantal verplaatsingen naar het ziekenhuis voor de patiënt beperkt blijft. Het geriatrisch dagziekenhuis blijft in continue uitbreiding. Binnenkort worden twee nieuwe zorgtrajecten opgestart: enerzijds het onco-geriatrisch traject en anderzijds de geriatrische preoperatieve consultatie. Dit betreft een overleg met de dienst anesthesie om, bij een geplande ingreep, de ideale verdovingskeuze te kunnen maken in functie van delier- en valpreventie.

Een zorgtraject ‘laatste levensdagen’ wordt  binnenkort uitgerold. Er zal daarbij ingezet worden op communicatie over vroegtijdige zorgplanning en het transmuraal maken van DNR-formulieren.

KWALITEIT

Onze dienst zet zich ook sterk in voor de kwaliteit van zorg. Zo werden verschillende initiatieven opgestart zoals het vernieuwen van protocollen, multidisciplinaire zorgplannen, alternatieve fixatietechnieken, …

Ons laatste project, een wandeloefening met senioren tussen 70 en 92 jaar, bracht afstanden in het ziekenhuis in kaart. Tegelijk werd de beleving van een ziekenhuisomgeving bevraagd: bewegwijzering, oriëntatie, rustplaatsen, enz. De resultaten werden verwerkt op de bestaande overzichtsborden met routes en bestemmingen.

MEDISCH KADER

vlnr: dr. Desmet, dr. Bollaert, dr. Lambrecht & dr. Miguel

Dr. Lambrecht en dr. Miguel zorgen reeds jaar en dag voor de opvolging van geriatrische patiënten respectievelijk te Sint-Niklaas en Beveren. In de voorbije jaren sloten dr. Bollaert en dr. Desmet aan bij het medisch kader. Aangezien dr. Miguel en dr. Lambrecht stilaan de pensioengerechtigde leeftijd bereiken, dient het medisch kader uit te breiden. Gesprekken met verschillende kandidaten zijn lopende. We zijn alvast verheugd dat dr. Celine Van de Vijver in 2021 ons team komt versterken!

Contactgegevens

Sint-Niklaas
Geriatrie 1dr. P DesmetTom Vernimmen03 760 22 40
Geriatrie 2dr. E LambrechtGuy Wuytack03 760 76 71
Geriatrie 5dr. M BollaertTommy Robberecht03 760 77 41
Beveren
Geriatrie 3dr. J MiguelVanessa Van Osselaer03 760 50 60
Geriatrie 4dr. J Miguel Karolien Brangers03 760 53 20
G-dagziekenhuisNathalie Vereecke03 760 75 78
dr. Jordi Miguel – medisch diensthoofd03 760 50 63
dr. Marijke Bollaert03 760 76 81
dr. Peter Desmet03 760 76 82
dr. Erik Lambrecht03 760 76 80

dr. Marijke Bollaert

Geriater