TeleMOC of Multidisciplinair Oncologisch Consult vanop afstand

Gepubliceerd op donderdag 18 maart, 2021

Multidisciplinaire Oncologische Consulten (MOC’s) zijn wettelijk verplichte overlegmomenten tussen zorgverleners van verschillende disciplines over de behandeling van een patiënt met kanker. Hierbij kunnen verschillende arts-specialisten worden betrokken: de behandelende orgaanspecialist, de chirurg, de medisch oncoloog, de radiotherapeut, de radioloog, de anatoom-patholoog en de huisarts. Tevens worden ook paramedici uitgenodigd: psycholoog, onco-coach, diëtiste… Zeker in deze tijden is fysiek vergaderen niet meer vanzelfsprekend, maar ook daarvoor bleek het al geen sinecure om iedereen op eenzelfde moment in één vergaderzaal bijeen te krijgen.

Enter teleMOC

In het AZ Nikolaas werd er al enkele jaren geëxperimenteerd met “inbellen” om artsen die zich niet fysiek konden vrijmaken of werkzaam zijn op een andere campus alsnog te betrekken. Dit bleek echter geen succes. De techniek stond nog niet op punt en fysiek vergaderen is nu éénmaal efficiënter. Zelfs Covid-19 volstond niet om als gamechanger te fungeren.

In het AZ Lokeren daarentegen bestond al langer de gewoonte om huisartsen nauw te betrekken en was “inbellen” al verder geëvolueerd tot een soort Webinar (inclusief uitnodiging en tijdsslotplanning). De MOC-verantwoordelijke heroriënteerde zich recent in het kader van de nakende fusie, wat betekende dat de Kankerregistratiecel van het AZ Nikolaas vorige zomer de fakkel diende over te nemen. In het begin was dat niet vanzelfsprekend. Onze beperkte ervaring en de nodige technische problemen zorgden voor een moeilijke start. Maar ondertussen is de drempel overwonnen en maken ook de overige MOC’s in het AZ Nikolaas gebruik van dezelfde techniek. Zij het dan vooral om ziekenhuisartsen de mogelijkheid te bieden om zonder verplaatsing deel te kunnen nemen. Binnenkort wordt zelfs een MOC vanop afstand geleid omdat dr. Lybaert zich dan in het UZA zal bevinden en er geen vervanger beschikbaar is.

De audiovisuele zaal in het AZ Nikolaas is intussen helemaal geoptimaliseerd om online meetings optimaal te kunnen laten verlopen. Het ziet er helemaal naar uit dat teleMOC’s zullen blijven bestaan ook na de pandemie. De logische volgende stap is dan de huisartsen in Sint-Niklaas te betrekken bij deze teleMOC’s.

dr. Christophe Fierens

Diensthoofd medische registratie

dr. Willem Lybaert

Oncoloog