Twee jaar Early Warning Score – waar staan we?

Gepubliceerd op maandag 28 oktober, 2019

EWS, ofwel “Early Warning Score” is een systeem voor systematische vroegtijdige detectie van de fysiologisch aftakelende patiënt.  In concreto zorgt het systeem voor een opvolging van de vitale parameters en worden deze vaker genomen bij patiënten die een verhoogd risico hebben op levensbedreigende aftakeling. De score wordt ook aangepast afhankelijk van de diagnose van de patiënt.

We slaagden erin AZ Nikolaas voorbij de internationale benchmark van 20% te krijgen. Momenteel ligt het huidige overlevingspercentage na reanimatie rond de 30%.

Het systeem nestelt zich het laatste decennium wereldwijd binnen de gezondheidszorg. In 2014 werd vanuit de reanimatiecommissie van AZ Nikolaas gestart met een projectgroep rond EWS. In 2016 startten we met een proefproject en in 2018 werd dit, ziekenhuisbreed, uitgerold op alle heelkundige en inwendige verpleegafdelingen, zelfs op de kinderafdeling en bij ontslag naar het beddenhuis op de spoedafdeling.

LEVENSREDDEND HANDELEN IN AZ NIKOLAAS

EWS is uiteraard geen stand-alone project en zit ingebed in een totale visie rond reanimatie en de zorg voor de acuut zieke patiënt in het ziekenhuis. Wereldwijd is de overleving van een reanimatie in een ziekenhuis rond 20%. Door een langetermijnvisie die uitgebouwd werd in een multidisciplinair beleid, slaagden we erin AZ Nikolaas voorbij deze internationale benchmark te krijgen en ligt het huidige overlevingspercentage na reanimatie rond de 30%.

DE ‘HIGH RISK LIST’

De High Risk List is een lijst, beschikbaar in het patiëntendossier, die het mogelijk maakt op een eenvoudige en gepersonaliseerde wijze de levensbedreigende, objectieve indicatoren van de patiënten in het beddenhuis met verhoogd risico  in beeld te brengen. Naast de EWS-score brengt deze lijst een aantal andere risicofactoren in beeld zoals het gevaar op vallen en de verhoogde kans op decubitus.

Een screenshot vanuit de High Risk List

Aangezien EWS zeker een meerwaarde heeft in kader van vroegtijdige detectie van medische problemen, vormt de high risk list een handige tool voor de behandelend arts en voor de inslapende arts van wacht. Tijdens de nacht en het weekend, kunnen permanentieartsen, samen met de hoofdverpleegkundige van de algemene waak, de lijst filteren en krijgen zij een beeld van de medische toestand van alle patiënten in het beddenhuis en de evolutie hierin. Zo kan men proactief een staflid contacteren en indien nodig de behandeling aanpassen. Op deze manier worden de vragen aan stafleden ook geclusterd en worden artsen minder frequent gestoord tijdens hun wachtdienst.

Carl Haentjens

CPR-coördinator

Sam Lowie

Stafmedewerker EPD