Tweemaal nationale primeur op dienst Orthopedie in AZ Nikolaas

Gepubliceerd op zaterdag 1 mei, 2021

Dr. Vundelinckx & Dr. Vanderstappen van de dienst Orthokliniek hebben elk in hun subdiscipline een nationale primeur uitgevoerd. Het betreft een type van osteochondrale transplantatie respectievelijk in de knie en in de heup. Een vijftal maanden geleden voerde Dr. Vundelinckx een ‘Bio-Uni’-procedure uit in de knie en recent voerde Dr. Vanderstappen een ‘OATS’-procedure uit in de heup via een ‘open surgical dislocation’. Beide ingrepen werden tot op heden, nooit eerder uitgevoerd in België.

‘Bio-Uni’-procedure in de knie

Donorfemurcondyl

Begin november 2020 werd in AZ Nikolaas door Dr. Bart Vundelinckx bij een vijftienjarige jongen een zogenaamde ‘Bio-Uni’-procedure uitgevoerd. De jongen leed aan een zeer ernstige osteochondritis dissecans in de knie. Omdat het letsel grote afmetingen had, was de enige optie het uitvoeren van een ‘Bio-Uni’ in combinatie met fixatie van een deel van het kraakbeen. De ‘Bio-Uni’ is een procedure waarbij een stuk bot met bijbehorend kraakbeen uit een donorknie wordt geoogst en getransplanteerd wordt in de knie van de patiënt.

Het bijzondere aan de techniek is de ovaalachtige vorm van het transplantaat en het erg specifieke instrumentarium ervan. Om deze techniek te kunnen en mogen toepassen, volgde Dr. Vundelinckx een specifieke, individuele training met Duitse ingenieurs van de firma Arthrex, verantwoordelijk voor het instrumenteringsmateriaal. Na een uitgebreide voorbereiding kon de ingreep worden uitgevoerd. Dit verliep succesvol en tot op vandaag is de jonge patiënt erg tevreden met het resultaat en ervaart hij geen pijn meer in de knie.

OATS in de heup via Open Surgical Dislocation

Recent voerde Dr. Jan Vandestappen een OATS-procedure (Osteochondral Allograft Transfer System) uit in de heup.  Dit is een transplantatie van een cilindrische plug bot en kraakbeen. Het betrof een 24-jarige voetballer met een groot, erg focaal letsel in het gewrichtsdragende deel van de heupkop. De ingreep werd uitgevoerd via een ‘open surgical dislocation’.  Dat is een operatietechniek waarbij de heup geluxeerd wordt (uit de kom wordt gehaald) met het behoud van de levensbelangrijke bloedvaten naar de heupkop. Het letsel in de heupkop wordt cilindrisch uitgefreesd en vervolgens wordt een cilindrische plug bot & kraakbeen geoogst vanuit de donorheupkop en getransplanteerd. De ingreep verliep vlot en momenteel is de patiënt herstellende.

Met deze gewrichtsparende technieken, kunnen we ook bij jonge patiënten met een zeer ernstig letsel een oplossing bieden, zodat prothesechirurgie vermeden kan worden. Hiermee wordt binnen de orthopedische dienst het volledige gamma aan behandeltechnieken aangeboden.

vlnr: dr. Vanderstappen en dr. Vundelinckx

Zowel Dr. Vundelinckx als Dr. Vanderstappen hebben respectievelijk in Canada en Zwitserland een fellowship uitgevoerd en namen kennis en expertise mee om hier in de praktijk toe te passen, zodat de Waaslandse patiënten hiervan kunnen genieten.

Dat beide ingrepen werden uitgevoerd in ons centrum, bewijst dat we op orthopedisch vlak zeker meespelen op het hoogste niveau. Dit zijn operatietechnieken die in grote, internationale centra worden uitgevoerd, aldus Dr. De Schepper, diensthoofd Orthopedie.

Bedankt aan het ziekenhuis voor de ondersteuning van de Bio-Uni-case en aan Dr. Moeyersoons, voor de verwijzing van de OATS-case.

dr. Bart Vundelinckx

Orthopedist

dr. Jan Vanderstappen

Orthopedist