HomeArtikelUITBREIDING ACTIVITEIT SLAAPCENTRUM EN INHUIZING VAN HET CPAP-CENTRUM BINNEN DE MUREN VAN AZ Nikolaas

UITBREIDING ACTIVITEIT SLAAPCENTRUM EN INHUIZING VAN HET CPAP-CENTRUM BINNEN DE MUREN VAN AZ Nikolaas

Gepubliceerd op maandag 1 juli, 2019

De activiteit in het slaapcentrum van het AZ Nikolaas kende de laatste jaren een aanzienlijke groei. Vandaar dat sinds 1 april 2019 het slaaplabo uitgebreid werd van vijf naar acht posities tijdens de weekdagen. Naast dr. Rudiger Ryckaert en dr. Alex Vercruyssen zijn dr. Kristin Strobbe, dr. Elke Verstraeten en dr. Charlotte Van de Kerkhove aangesteld en gecertificeerd om slaaponderzoeken te organiseren en op te volgen.

Het slaapcentrum situeert zich op de site “Sint-Niklaas Moerlandstraat”. Er kunnen zowel slaaponderzoeken gedurende de nacht-, maar waar nodig ook tijdens de daguren plaatsvinden. In de excentrisch gelegen eenpersoonskamers, toebehorend aan het slaaplabo, zijn huiselijke maatregelen getroffen om geluids- en lichtoverlast tot een minimum te beperken zodat polysomnografische onderzoeken met de hoogste nauwkeurigheid uitgevoerd kunnen worden. De patiënt slaapt in het ziekenhuis, en via elektroden en sensoren worden zijn ademhaling, hersenactiviteit, oogbewegingen, spierspanning, … gemeten en geanalyseerd. In combinatie met een video-opname krijgt men zo een betrouwbaar en gebundeld beeld van het slaappatroon, de -stadia en de -problemen van een patiënt. Een gedegen slaaponderzoek is onmisbaar voor het stellen van de juiste diagnose.

Anderzijds werd het CPAP-centrum binnen de muren van AZ Nikolaas gehuisvest. Dit poliklinisch centrum sluit architecturaal aan bij het slaapcentrum. Een ruim aantal geïndiceerde patiënten met een matige tot ernstige obstructieve slaapapneu komen in aanmerking voor CPAP-therapie (Continuous Positive Airway Pressure).

De patiënt slaapt dan met een neusmaskertje en krijgt tijdens zijn slaap voortdurend lucht via een kleine compressor toegediend onder verhoogde druk. Dit voorkomt dat de keelholte dichtklapt. De CPAP-conventie van het Riziv regelt de terugbetaling van de CPAP-therapie bij slaapapneu, specifieert hoe de diagnostiek moet gebeuren en aan welke voorwaarden patiënten dienen te voldoen. De conventie specifieert ook aan welke voorwaarden het slaapcentrum moet beantwoorden, betreffende diagnostiek, opstart van de behandeling en verzekeren van de opvolging. De medische coördinatie van dit intramuraal CPAP-centrum gebeurt door dr. Kristin Strobbe, dr. Elke Verstraeten en dr. Charlotte Van de Kerkhove van de dienst Longziekten en allergieën.

Het verpleegkundig- en logistieke luik van het slaap- en CPAP-centrum wordt gecoördineerd door de hoofdverpleegkundige mevr. Elly Carion.

Beide centra zijn geïntegreerd binnen het multidisciplinair en transmuraal slaap- en snurkcentrum van het AZ Nikolaas, dat instaat voor de volledige behandelings- (incl. conventioneel, MRA, cognitieve gedragstherapie, chirurgie,…) en opvolgingsketen van slaapproblemen. De slaapproblematiek wordt dus in zijn totaliteit bekeken. Lees meer over dit ruimere zorgpad en de bijhorende flowcharts in de volgende editie van Infusie.

Algemene contactgegevens:

CPAP-consultatie: 03/760.25.55

Slaaplabo: 03/760.28.59

dr. Kristin Strobbe

Pneumoloog & Somnoloog

Erik Vlaminck

Projectmanager Medisch Departement