Uitbreiding raadpleging Kindergeneeskunde

Gepubliceerd op woensdag 27 maart, 2024

De afdeling Kindergeneeskunde kende de voorbije 10 jaar een evolutie naar meer tweedelijns- en multidisciplinair werken. Daarnaast werd er door de jaren heen meer ingezet op het uitbouwen van technische onderzoeken op kindermaat: EEG, longfunctie, uroflow, lactose ademtest, allergietesten, provocatietesten, … 

Dr. Ann Covents
Medisch diensthoofd kindergeneeskunde

Ons team van kinderartsen telt ondertussen 13 collega’s, die sinds 2013 samenwerken in één associatie. Daarnaast is er op regelmatige basis ook raadpleging van een consulent in de medische genetica (prof. dr. B. Callewaert) en kinderorthopedie (prof. dr. F. Plasschaert) van het UZ Gent.

Sinds de zomer van 2020 is er een officiële erkenning voor een diabetesconventie voor kinderen (conventie tot 18 jaar oud). Deze multidisciplinaire raadplegingen (diabetes-educator, arts, psycholoog, diëtiste, secretariaat) vinden ook plaats binnen onze polikliniek .
Een consultatie psychologie (1 consultatieruimte) is eveneens ingebed in onze raadpleging.

Al deze evoluties hebben er toe geleid dat de raadpleging nood had aan uitbreiding. In oktober mochten we dan ook, aansluitend aan de bestaande raadpleging, extra lokalen in gebruik nemen. Er zijn nu 4 wachtplekken waardoor kinderen met infecties en kinderen die op controle komen, kunnen gescheiden worden, zowel als ze wachtend zijn voor consultatie als voor technische onderzoeken. Er werd ook een aparte borstvoedingsruimte geïnstalleerd.

Labofunctie voor kinderen is eveneens tijdens de consultatie-uren voorzien. Hier wordt ingezet op kindvriendelijk werken en toepassen van PROSA.

We kijken tegen het voorjaar nog uit naar de ingebruikname van het binnentuintje gelegen aan onze raadpleging.