Uitbreiding voor parking Lodewijk De Meesterstraat

Gepubliceerd op donderdag 28 februari, 2019

Vanuit onze bezorgdheid voor patiënten en bezoekers werken we bij AZ Nikolaas aan een totaal parkeerproject voor de site aan de Lodewijk De Meesterstraat.

AZ Nikolaas legt op dit moment de laatste hand aan extra parkeervoorzieningen voor zowel bezoekers, personeel als artsen. Een uniform parkeerbetaalsysteem en laadpalen voor elektrische voertuigen maken dit project compleet. Het project zal afgerond worden tegen eind maart.

De hoop puin als gevolg van de afbraak van de OCMW-appartementen in de Hospitaalstraat is inmiddels verdwenen. Het werd herbruikt in de fundering van twee nieuwe parkings: de uitbreiding van de personeelsparking Brugsken 2 en de nieuwe parking tegenover de Spoed en Kasteel Moeland voor artsen en bezoekers van de spoeddienst. Om het groene karakter van de site te versterken, worden tevens een veertiental nieuwe bomen aangeplant.

Met deze inspanningen zijn we ervan overtuigd tegemoet te komen aan de wensen van de diverse gebruikersgroepen. Hou onze website en de lokale signalisatie in het oog om op de hoogte te blijven van de vooruitgang.

INRIT en UITRIT

Stap voor stap wordt de volledige site tussen Hospitaalstraat, Lodewijk de Meesterstraat en Azalealaan onder handen genomen om bijkomende parkeerplaatsen te kunnen voorzien voor bezoekers. De hoofdinrit van de campus aan de Lodewijk de Meesterstraat wordt verplaatst naar de Hospitaalstraat. Uitrijden zal gebeuren via de Azalealaan. Samen met al deze werken zal het volledige parkeerbeheersysteem (slagbomen, in- en uitrijterminals en betaalautomaten) worden vervangen en dit voor de hele campus te Sint-Niklaas.

De circulatiestromen voor artsen, bezoekers, logistiek en spoed

PATIENTEN en BEZOEKERS

Concreet zullen met dit project de verkeersstromen op het terrein duidelijker worden. Met een vlotte doorstroom van logistiek, artsen, bezoekers en patiënten op een beperkte oppervlakte moet de veiligheid centraal staan. Het aantal parkeerplaatsen voor bezoekers wordt verdubbeld van 77 naar 140. Het aantal parkeerplaatsen voor rolstoelgebruikers nabij de ingang neemt toe tot tien. Op het volledige terrein dienen patiënten en bezoekers betalend te parkeren. Rij je er echter binnen de twintig minuten terug af is het gratis.

Legende: groen = parking bezoekers, geel = parking artsen, rood = spoed/NMR

SPOED

De spoedparking groeit van 10 naar 32 parkeerplaatsen. De huidige parking bij de Spoeddienst zelf, zal in de toekomst enkel als afzetzone kunnen gebruikt worden. Voertuigen zullen zich op de gratis parking aan de overzijde moeten parkeren.

LAADPALEN

De bestaande twee laadpunten voor elektrische wagens aan Ter Wilgen in de Hospitaalstraat zullen niet langer de enige zijn. De extra laadpalen komen op de grens van de artsenparking en bezoekersparking achter het gebouw van Ter Wilgen. Daardoor kan zowel arts als bezoeker gebruik maken van de beschikbare laadpunten. Voor de artsen zijn 54 parkeerplaatsen voorzien, deels op de nieuw aangelegde parking, deels achter het gebouw Ter Wilgen. De uitrit voor de artsenparking verloopt via de Hospitaalstraat, bij de nieuw aangelegde parking.