Uitbreiding Pijncentrum AZ Nikolaas

Gepubliceerd op vrijdag 2 oktober, 2020

De multidisciplinaire pijnkliniek in het AZ Nikolaas blijft groeien en wil kwaliteitsvolle geneeskunde aanbieden met een persoonlijke toets. Cruciaal hierbij is het vermijden van lange wachttijden voor de consultaties en de behandelingen.

Gemiddeld gezien is er een wachttijd van maximaal 2 à 3 weken, met uiteraard enkele vrije plaatsen voor urgente verwijzingen door collega’s. Om die persoonlijke toets te kunnen garanderen werken we bijna uitsluitend met artsen en verpleegkundigen die 100% van hun professionele activiteiten in het pijncentrum doorbrengen.

De nieuwe consultatieruimte

Uitbreiding van de infrastructuur

Op dit ogenblik zijn er 5 pijnartsen, 2 residenten, 13 pijnverpleegkundigen, 2 pijnpsychologen, 4 secretaresses, 1 zorgkundige en 1 logistieke assistente werkzaam op de dienst. Verder komen er geregeld vertegenwoordigers van firma’s die ondersteuning bieden bij de opvolging van patiënten met een neurostimulator. De bestaande infrastructuur was echter voldoende om de artsen, verpleegkundigen en vertegenwoordigers hun werk comfortabel te laten uitvoeren. In september 2020 werd de pijnkliniek dan ook uitgebreid met ingebruikname van een nieuwe multifunctionele zaal die kan dienstdoen als vergaderzaal voor de multidisciplinaire besprekingen met de pijnartsen, pijnverpleegkundigen en pijnpsychologen. Verder dient deze zaal ’s middags als eetruimte voor het personeel. Er is ook een nieuw bureau waar de psychologen hun consultaties kunnen houden, gelegen buiten de gang van de gewone consultaties.

De vergaderzaal

Eenmaal per maand is er overleg met de collega’s van de disciplines neurochirurgie en fysische geneeskunde om complexere casussen te bespreken en een behandelplan af te spreken waarbij de expertise van de verschillende disciplines kan ingezet worden.

Op internationaal vlak is ons pijncentrum hoog aangeschreven, hetgeen er voor zorgt dat de grote spelers van neuromodulatie wereldwijd voor hun nieuwste innovaties komen aankloppen voor studies en onderzoek. Hierdoor kunnen we in het pijncentrum steeds de nieuwste behandelingsmodaliteiten aanbieden. Om deze onderzoeken in goede banen te leiden, is er een zeer bekwame studiecoördinator in dienst die het overzicht helpt te bewaren en er mee voor zorgt dat er geregeld wetenschappelijke publicaties komen vanuit het pijncentrum. Het centrum is dan ook een zeer gewilde opleidingsplaats voor afgestudeerde artsen die zich verder willen verdiepen in chronische pijn. Er zijn veel verwijzingen uit andere centra van patiënten die chronische pijn hebben, waarbij meer conservatieve medicamenteuze of technische behandelingen falen. We hebben eveneens een uitgebreide expertise in hoofd- en aangezichtspijn, hetgeen technisch uitdagende behandelingen zijn, waar men in andere centra vaak onvoldoende aantallen van behandelt om dit zelf uit te voeren

prof. dr. Jean-Pièrre Van Buyten

Medisch diensthoofd pijncentrum

dr. Ali Jerjir

Algoloog