HomeArtikelVernieuwde website voor het dagziekenhuis AZ Nikolaas

Vernieuwde website voor het dagziekenhuis AZ Nikolaas

Gepubliceerd op maandag 6 mei, 2019

Binnen AZ Nikolaas willen we sterker inzetten op de digitale communicatie naar de patiënt. We hebben hiervoor verschillende projecten in de pipeline. Als eerste kunnen we alvast de nieuwe website voor patiënten van het dagziekenhuis aankondigen.

www.dagziekenhuis.be

Het navigeerpaneel van de website

De patiënt kan op de website meer informatie terugvinden over wat hij kan verwachten van consult tot ontslag. Hierbij wordt dieper ingegaan op de verschillende aspecten die door de patiënt zeker niet uit het oog mogen worden verloren zoals de preoperatieve documenten, onderzoeken of contactgegevens bij belet.

Medische informatie aan de patiënt is ook beschikbaar voor de meest voorkomende ingrepen binnen het algemeen dagziekenhuis. Het huidige repertoire zal naar de toekomst toe nog verder uitbreiden. Ook informatie omtrent anesthesie en de onderwerpen die daarbij aansluiten, zijn te vinden op de nieuwe website. Aanvullend worden de beschikbare websites van onze chirurgen gedeeld zodat de patiënt ook daar terecht kan.

Om de patiënt voor te bereiden op hun komst naar het dagziekenhuis, wordt zo uitgebreid mogelijk toegelicht hoe de verschillende sites bereikbaar zijn, net als hoe deze eruit zien. De implicaties van een éénpersoonskamers worden ook toegelicht.

Tot slot wordt de patiënt ook verder ingelicht over de financiële aspecten van een dagopname. De patiënt kan op de website terecht voor een kostenraming voor zijn ingreep, een primeur binnen AZ Nikolaas. Op de pagina van de respectievelijk ingreep, kan de patiënt een pdf-bestand terugvinden met een estimatie van de kost voor de patiënt. Verder uiteraard ook uitgebreide toelichting omtrent verzekering en overige financiële aangelegenheden.

Om de patiënt in te lichten over deze nieuwe website werden stickers gedrukt die deze week worden verdeeld onder de verschillende disciplines actief op het dagziekenhuis. Daarnaast worden ook roll-up banners voorzien op de drie sites. In de brochure van het dagziekenhuis wordt de website ook kenbaar gemaakt. Patiënten zullen ook ingelicht worden via de afspraakbrieven van OR-line.

Deze website is een eerste aanzet naar een sterk digitaal platform voor de patiënt. In de toekomst kijken we uit naar de komst van een applicatie specifiek voor het dagziekenhuis.

Deze applicatie is er om het traject voor onze patiënt te vergemakkelijken. De patiënt kan informatie terugvinden specifiek voor de ingreep waarvoor hij is ingepland aan de hand van tekst, afbeeldingen of filmpjes. Daarnaast worden ook reminders uitgestuurd voor het nuchter zijn, medicatiestop of het uur van de ingreep. Ook postoperatief wordt de patiënt nog opgevolgd door het invullen van enkele korte vragenlijsten. Deze vragenlijsten staan ook wel bekend als PROM en PREM, respectievelijk Patient Reported Outcome Measures en Patient Reported Experience Measures. Via deze vragenlijsten bundelen wij dus de input van de patiënt omtrent fysieke uitkomst, maar ook naar persoonlijke beleving. Dit doen we om op continue wijze onze zorg te optimaliseren. De komst van deze applicatie mag u verwachten najaar 2019.

De opzet van deze nieuwe digitale platformen werd geïnduceerd vanuit het diensthoofd chirurgisch dagziekenhuis, dr. Johan Hens – orthopedist.