HomeArtikelVerruimen van klinisch wetenschappelijk onderzoek

Verruimen van klinisch wetenschappelijk onderzoek

Gepubliceerd op maandag 7 januari, 2019

Een strategische pijler voor het medisch departement AZ Nikolaas

Het medisch departement van AZ Nikolaas werkt actief mee aan het voortdurend verbeteren van de gezondheidszorg door het voeren van klinisch wetenschappelijk onderzoek. AZ Nikolaas beschikt hiervoor over voldoende grote caseload, variatie en zwaarte aan pathologieën. Dankzij klinisch onderzoek wordt er geïnnoveerd en kunnen nieuwe technieken en therapieën ontwikkeld en aangeboden worden ten goede van de patiënt. In het AZ Nikolaas lopen momenteel een 70-tal klinische studies volgens de hoogste kwaliteitsnormen van de Good Clinical Practice. De toetsingscommissie (medische ethiek) ziet er nauwlettend op toe.

Begin 2016 werd het Clinical Research centrum AZ Nikolaas opgericht om klinisch onderzoek te ondersteunen en/of te faciliteren voor medische diensten welke hiervoor organisatorisch onvoldoende omkaderd zijn, en dus ook niet beschikken over eigen clinical research specialisten. Het neemt ook niet weg dat er interactie- en/of samenwerkingsverbanden tot stand gebracht worden met de medische diensten die over een specifieke en/of eigen studie-organisatie beschikken; zoals bv. oncologie, orthopedie en endocrinologie,…

Voor het klinisch studiecentrum AZ Nikolaas werden er initieel twee clinical research specialisten (1,8 VTE) aangetrokken. Zij bieden een integrale ondersteuning bij klinische studies (bv. fase 3 en fase 4 studies,…); zodanig het voorbereidings- en uitvoeringstraject ervan op een transparante, efficiënte, kwaliteitsvolle en wettelijk correcte wijze verloopt. Alsook nemen zij een faciliterende rol op ifv de aansluitende rapportagefase (bv. publicaties, bv. presentaties,…).

vlnr: Marieke Devos, Kirsten Van Camp en Grietje De Block

De hoofdmoot van hun activiteit situeert zich heden ten dage op de medische diensten pijncentrum, longziekten, maag-darm-leverziekten, nefrologie, cardiologie en neurochirurgie.

Voor het klinisch studiecentrum werden initieel twee clinical research specialisten aangetrokken. Vanaf 1 februari wordt het centrum verder versterkt met een studieverpleegkundige.

Vanaf 01/02/19 wordt het centrum verder versterkt met een “studieverpleegkundige” (0,6 VTE), zodanig een blijvend antwoord te kunnen bieden ifv extra noden en/of behoeften tot operationele ondersteuning en back-up tijdens het verloop van klinische studies.

Als key opinion leaders binnen hun domein halen de artsen van AZ Nikolaas meerdere studies van medische bedrijven (bv. Farmacie , bv. Medical devices,…) en universiteiten naar hier, en is er dus een verdere toename (= groei) te detecteren. De kwaliteit en expertise van het klinisch studieverloop wordt meer en meer erkend, waardoor het ziekenhuis zich nog meer kan positioneren en visibel maken binnen het ruimere zorglandschap. Klinisch onderzoek draagt zijn steentje bij aan een innoverende, kwaliteitsbewuste en veelbetekenende patiëntenzorg.