HomeArtikelVitaz bevestigt pioniersrol in robotchirurgie met komst van nieuwe robot voor spinale chirurgie

Vitaz bevestigt pioniersrol in robotchirurgie met komst van nieuwe robot voor spinale chirurgie

Gepubliceerd op donderdag 2 maart, 2023

Vitaz bouwt al meer dan dertig jaar aan een groot platform voor rugchirurgie. De laatste tien jaar kwam de focus meer en meer op complexe rugchirurgie te liggen en werd er extra geïnvesteerd in technische innovatie. Robotchirurg was dan ook de logische volgende stap. Dit alles maakt Vitaz, met meer dan 1.500 rugoperaties per jaar, tot één van de grootste centra voor rugchirurgie in België.

‘Sterk in zorg’ op het vlak van rugchirurgie betekent onder meer dat we vaak voorloper zijn geweest bij het toepassen van de nieuwste technologieën. Ook nu ging Vitaz als één van de eerste ziekenhuizen in de Benelux begin februari 2023 van start met robotchirurgie (MazorTM – Medtronic) voor rugoperaties. Het systeem is een combinatie van gespecialiseerde computersoftware en instrumenten waarmee chirurgen de anatomie van de patiënt kunnen visualiseren, de procedure vooraf in 3D kunnen plannen en de operatie nauwkeurig kunnen uitvoeren met behulp van robotbegeleiding.

Van links naar rechts, de spinale chirurgen van Vitaz campus Sint-Niklaas: dr. David Van der Planken (Neurochirurgie),
dr. Belinda Schrooten (Neurochirurgie), dr. Benoit Zachee (Orthopedie), prof. dr. Erik Van de Kelft (Neurochirurgie),
dr. Eno Lavryssen (Neurochirurgie), dr. Charlotte Draelants (Orthopedie).

Verloop rugoperaties

Bij moderne rugchirurgie onderscheiden we verschillende stappen. De eerste en meest belangrijke stap blijft het stellen van de juiste diagnose. Daarna volgt het uitstippelen van de juiste strategie: welke zenuwstructuren moeten vrijgemaakt worden? Moet de wervelkolom op een bepaalde plaats gecorrigeerd worden? Zo ja, gebeurt dat door het plaatsen van schroeven in de wervel(s)? Als de strategie vast ligt, kan de chirurg starten met de exacte planning van de operatie. Vanaf hier biedt de robot een duidelijke meerwaarde. Aan de hand van de medische beeldvorming die voor de ingreep werd uitgevoerd, kan de chirurg de robot exact aangeven waar de wervelschroeven moeten komen, zodat delicate structuren vermeden worden.
Tijdens de operatie volgt de robot, voor het plaatsen van de wervelschroef, automatisch het traject dat de chirurg vooraf, tijdens de planning van de operatie bepaalde. Zo zijn we er zeker van dat de schroeven perfect worden geplaatst. Een robot, in tegenstelling tot een mens, is niet onderhevig aan vermoeidheid of andere invloeden en presteert altijd hetzelfde.

De patiënt zal na een robotgeassisteerde ingreep sneller herstellen omdat de schroeven door een kleine snede in de huid (minimaal invasief) geplaatst worden. Daarnaast is de kans op complicaties door minder goed geplaatste schroeven kleiner dan bij een gewone operatie. De chirurg zelf ervaart dan weer minder stress om de schroeven perfect te plaatsen, want de robot blijkt hierin de perfecte parnter te zijn.

prof. dr. Erik Van de Kelft
Medisch diensthoofd Neurochirurgie

Pionier in Europa

Als één van de eerste ziekenhuizen in de Benelux met een MazorTM robot, bevestigt Vitaz zijn pioniersrol in ons land en ver daarbuiten. Het hoogtechnologisch spinaal platform zal, in een nauwe samenwerking met het Medtronic European Robotics Training Centre in ORSI (Melle), haar expertise en ervaring met het gebruik van de nieuwe robot delen met chirurgen uit andere Europese landen. Dit betekent dat Europese chirurgen, na een dag theoretische opleiding en hands-on sessie in het opleidingscentrum van Medtronic, in Vitaz komen ervaren hoe de robot werkt in een echte operatiezaal.

Robotchirurgie in Vitaz

Met MazorTM installeert Vitaz nu al zijn derde type robot voor heelkunde. Eerst was er een chirurgische robot voor de weke delen, de ‘Da Vinci’, die zowel door de dienst urologie, thorax- en vaatheelkunde, abdominale heelkunde als gynaecologie gebruikt wordt voor de complexere heelkunde in hun vakgebied.
Recent werd er ook een robot geïnstalleerd voor het uitvoeren van heup- en kniechirurgie. Ondertussen werden hiermee al meer dan 500 ingrepen uitgevoerd.

De meest recente in de rij is nu MazorTM voor robotgeassisteerde rugchirurgie. Het is duidelijk dat Vitaz zijn baseline ‘Sterk in zorg’ zeer letterlijk neemt, door onder meer te investeren in de meest geavanceerde medische technologieën.

SPINECENTRUM: DE MULTIDISCIPLINAIRE VLUCHT VOORUIT

Vitaz zet ondertussen ook in op het verder uitbouwen van een multidisciplinaire spine-unit, dit volgens de vooropgestelde vereisten, voorwaarden en pijlers geformuleerd door de overheid.

Meerdere medische disciplines bundelen klinische en wetenschappelijke ervaring met betrekking tot de diagnostiek en behandeling van wervelkolompathologie. Vanuit deze ruime expertisegraad werd deze multidisciplaire spine-unit op de rails gezet, waarbij de werking berust op een zeer nauwe en geïntegreerde samenwerking tussen de disciplines Fysische geneeskunde en Revalidatie, Neurochirurgie, Orthopedie, Pijncentrum, …

Het multidisciplinaire werk komt onder andere tot uiting in het opzetten van multidisciplinaire spineconsults (MSC). Ook de uniformisering van het diagnosetraject (bv. in functie van verwijzing en triage) en het hanteren van een eenduidig – getrapt – behandelingsalgoritme vormt een belangrijke kernpijler van dit multidisciplinair zorgtraject. Er wordt ook bijzondere aandacht besteed aan de follow-up en de communicatie (verslaggeving) naar de eerste lijn (huisarts).

Tot slot wordt er een registratiemodel aangewend, waar ook PROMS en PREMS in mee opgenomen worden, zodat de zorgkwaliteit en dienstverlening ten aanzien van deze specifieke doelgroep van patiënten steeds verder te kunnen optimaliseren, benchmarken en synchroniseren binnen het voorziene werkingsgeheel van het spinecentrum.

Meer informatie in de volgende editie van Infusie.