HomeArtikelVitaz opent nieuwe afdeling psychogeriatrie ‘De Waaier’ in campus Beveren

Vitaz opent nieuwe afdeling psychogeriatrie ‘De Waaier’ in campus Beveren

Gepubliceerd op donderdag 25 augustus, 2022

Op dinsdag 30 augustus 2022 opent Vitaz een gloednieuwe afdeling in campus Beveren: ‘De Waaier’, een afdeling psychogeriatrie die zich richt op ouderen vanaf 65 jaar, gediagnosticeerd met dementie en moeilijk hanteerbaar gedrag.

Een waaier aan zorg

Vitaz opent met ‘De Waaier’ een afdeling psychogeriatrie, die zich richt op ouderen met dementie en gedragsproblemen. Ons team staat voor een persoonsgerichte benadering in nauwe samenwerking met familie en andere betrokken hulpverleners. Gedurende een opnameperiode van een viertal weken proberen we met veel aandacht voor de persoon het moeilijk gedrag te begrijpen. We streven hierbij naar het vinden van handvaten om een terugkeer naar huis of de overgang naar een woonzorgcentrum mogelijk te maken.

Een waaier aan disciplines

Het gemotiveerde team van artsen, verpleegkundigen, zorgkundigen, logistieke medewerkers, paramedici en schoonmaak staat onder leiding van geriater dr. Marijke Bollaert en hoofdverpleegkundige Tom Vernimmen.

Een waaier aan noden

De voorbije maanden werd de voormalige afdeling Geriatrie in campus Beveren intensief vebouwd. We hebben geprobeerd om een huiselijke, maar ook veilige omgeving te creëren. We willen op deze manier tegemoet komen aan de vaak uiteenlopende noden van welzijn en veiligheid. Zo investeerden we in een aangepaste therapieruimte, gezellige zithoekjes en een snoezelbadkamer. We namen daarnaast ook de nodige veiligheidsmaatregelen. Zo is de afdeling niet vrij toegankelijk, is er camerabewaking en is er ook een prikkelarme ruimte om indien nodig rust te kunnen bieden.

Praktische informatie

Opnamecriteria:

 • Primaire diagnose van dementie en moeilijk hanteerbaar gedrag.
 • Minimumleeftijd van 65 jaar.
 • Exclusie van:
  • acute fase van delier
  • Korsakov dementie of syndroom van Wernicke-Korsakov
  • primaire psychiatrische problematiek zonder dementie (depressie, suïcideproblematiek, psychose, …);
  • acute geriatrische problematiek (infuustherapie, uitgebreide wondzorg, …);

Aanmeldingsvoorwaarden:

De opname verloopt via aanmelding op de spoedafdeling (al dan niet na rechtstreeks contact met de geriater) met een zo goed mogelijke beschrijving van de problematiek.

Op de spoedafdeling zal de geriater evalueren of de patiënt in aanmerking komt voor opname op psychogeriatrie en of er eerst een evaluatie en behandeling van acute geriatrische problematiek nodig is op de afdeling geriatrie.

Tijdens hospitalisatie op een andere afdeling kan ook een interne aanvraag voor opname op psychogeriatrie aan de geriater gericht worden in samenwerking met het geriatrisch supportteam.

Een rechtstreekse opname op de dienst psychogeriatrie is uitzonderlijk en kan enkel met uitdrukkelijke toestemming van de geriater voor gekende patiënten waarbij het duidelijk is dat er geen behandeling van acute fysieke problematiek nodig is.