HomeArtikelVlaamse overheid zet licht op groen voor nieuwbouw Lokeren

Vlaamse overheid zet licht op groen voor nieuwbouw Lokeren

Gepubliceerd op zondag 4 juli, 2021

De weg naar een hedendaags, compact, duurzaam en veilig gebouw

Op donderdag 6 mei 2021 werd in een persbericht van het kabinet van minister Wouter Beke bevestigd dat het AZ Lokeren in aanmerking komt voor een gedeeltelijke nieuwbouw met overheidssubsidiëring. De projectaanvraag die hiervoor werd ingediend bevat de infrastructurele concretisering van het toekomstplan dat in oktober vorig jaar werd voorgesteld en komt perfect tegemoet aan de criteria die vanuit de Vlaamse overheid werden gesteld: het project is ‘noodzakelijk vanuit het oogpunt van patiënt- of brandveiligheid’, is tevens ‘toekomstgericht’ en draagt bij tot een ‘betere planning van het medisch aanbod’.

De Vlaamse overheid

De Vlaamse regering investeert, via het VIPA (Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden), de komende jaren 900 miljoen euro extra in precaire Vlaamse ziekenhuisinfrastructuur. Het gaat hierbij om dringende dossiers die bovendien passen in de logica van de regionale zorgstrategische planning die de overheid momenteel uitrolt.

De aanvraagdossiers werden geselecteerd op basis van bepaalde criteria: de projecten moeten een dringend karakter hebben, ze mogen niet strijdig zijn met de doelstellingen van de netwerkvorming en zorgstrategische planning, ze dienen noodzakelijk te zijn met het oog op de patiënt- of brandveiligheid, toekomstgericht te zijn en bijdragen aan een betere planning van het medisch aanbod.

Toekomstplannen AZ Lokeren

Reeds in 2014 werd door het AZ Lokeren een aanvraag tot subsidiëring voor infrastructuurwerken ingediend bij de Vlaamse overheid, maar op dat moment werden geen subsidies toegekend. De Vlaamse regering was toen van mening dat het AZ Lokeren eerst een nieuwe invulling als ‘proximiteitscampus’ van een groter geheel diende te krijgen. Door de inkanteling van het AZ Lokeren in de vzw Verenigde Ziekenhuizen van Waas en Durme op 1 juli 2018, de nakende fusie 1 januari 2022 en de bekendmaking van de toekomstvisie over de invulling van de campus te Lokeren, wordt nu ook aan deze voorwaarden voldaan.

De campus in Lokeren zal aan de regionale bevolking een ruim, multidisciplinair, ambulant medisch aanbod bieden, dichtbij huis en onder de koepel van een sterk acuut ziekenhuis.

Aanvraag precair dossier

Het huidige hoofdgebouw van het AZ Lokeren dateert van 1965. Op dat moment was de kraamafdeling nog gehuisvest in wat we nu ‘de Mansarde’ noemen, een gebouw uit 1933, waar momenteel o.a. de low-caredialyse gesitueerd is. In 1985 verhuisde de materniteit naar een nieuwe vleugel, aangebouwd aan de bestaande infrastructuur. In 2012 werd aan de andere zijde van het hoofdgebouw het B-blok geopend, gekend als ‘de nieuwbouw’ waar momenteel o.a. de dienst medische beeldvorming zich bevindt

In eerste instantie werd bekeken wat de mogelijkheden waren binnen de bestaande infrastructuur van het AZ Lokeren. Naast de verbouwingskosten, zijn er ook  een aantal tekortkomingen met betrekking tot de huidige normen. Daarom werd geopteerd om te investeren in een gedeeltelijke nieuwbouw op de huidige site. Een nieuwe vleugel die hedendaags, compact, duurzaam en veilig is met het oog op de toekomstplannen in Lokeren.

Dit werd meegenomen bij het indienen van het precaire dossier en met succes! De Vlaamse overheid keurde de aanvraag goed.

De Mansarde

Locomotorisch orthopedisch centrum

De campus in Lokeren krijgt een ambitieuze en innovatieve invulling als specialisatieziekenhuis voor orthopedische en locomotorische aandoeningen.

Een team van gespecialiseerde artsen, verpleegkundigen, paramedici, enz. zullen in een multidisciplinair kader kwaliteitsvolle zorg bieden op vlak van orthopedische en locomotorische aandoeningen. Er zullen dan ook verblijfsafdelingen, een dagziekenhuis en een revalidatiecentrum, specifiek voor deze doelgroep, voorzien worden.

Dit specialisatieziekenhuis moet hét referentiecentrum worden in de ruime omgeving, waar tevens plaats is voor wetenschappelijk onderzoek, opleiding van artsen en verpleegkundigen en het volgen van de laatste medische ontwikkelingen.

Proximiteitscampus

De campus in Lokeren zal daarbij als ‘proximiteitscampus’ ook een zeer uitgebreid aanbod aan poliklinische consultaties, functie-onderzoeken en medische beeldvorming bieden. Daarnaast blijft de low-caredialyse, het endoscopisch en het oncologisch dagziekenhuis behouden en zal de pijnkliniek verder uitgebreid worden.

De campus in Lokeren zal aan de regionale bevolking een ruim, multidisciplinair, ambulant medisch aanbod bieden, dichtbij huis en onder de koepel van een sterk acuut ziekenhuis.

Stefan Van den Brouck

Algemeen directeur AZ Nikolaas - AZ Lokeren

Sofie Verbeke

Campusdirecteur AZ Lokeren