Infusie voor de eerste maal digitaal

Gepubliceerd op maandag 7 januari, 2019

Beste lezer,

Het heeft wat tijd gevergd, maar vanaf 2019 zetten wij de communicatie van het medisch departement maximaal op het digitale spoor.

vlnr: Naomi Roelens, Natalie Nevelsteen, dr. Philip Nieberding & dr. Pascal Van Ranst

Met niet minder dan 3 digitale projecten betrachten wij u op gebruiksvriendelijke en efficiënte wijze te voorzien van accurate informatie over de medische activiteiten van AZ Nikolaas. In eerste instantie via onze digitale Infusie, dewelke tweemaandelijks zal uitgezonden worden en waarin de meest recente medische evoluties en multidisciplinaire projecten toegelicht zullen worden.

Onderliggend aan ons digitaal magazine Infusie is tevens de website www.infusie.be gekoppeld, waar u nog breder informatie kan terugvinden, bijv. over de wetenschappelijke activiteiten van onze artsen. Jaarlijks plannen wij tenslotte een bloemlezing van de artikels binnen Infusie onder de vorm van een medisch jaarverslag op papier.

Vanaf 2019 zetten wij de communicatie van het medisch departement maximaal op het digitale spoor.

Ten tweede kondigen wij u de AZ Nikolaas App Infogids (via de App-store voor iPhone of de Playstore voor Androïd) aan, waarin u (via het beveiligd artsendeel) gedetailleerd en à jour de samenstelling, contactgegevens en het polischema van ons medisch korps kan terugvinden. Daarnaast worden een aantal praktische gegevens specifiek voor huisartsen gebundeld, zoals de gepriviligeerde nummers per campus, het servicepunt huisartsen en contactgegevens van een aantal leidinggevenden van ons ziekenhuis. Zij staan ter uwer beschikking!

Ten derde willen wij ons als medisch departement ook begeven binnen het domein van sociale media om nog sneller korte nieuwsberichten te kunnen delen. Hiertoe werd een besloten LinkedIn-pagina Medisch Magazine Infusie opgestart uitsluitend toegankelijk voor artsen, apothekers en zorgverstrekkers binnen de regio, waarop zowel praktische aspecten (start nieuwe arts, …) als inhoudelijke evoluties gepusht zullen worden om u vlot op de hoogte te houden.

Wij hopen u met deze 3 projecten beter te kunnen informeren over de medische evoluties binnen AZ Nikolaas, maar minstens even belangrijk hoe en wanneer u het zelf wil! Tenslotte zijn ook al verschillende van onze specialismen zelf reeds actief aan de slag met de uitbouw van app’s. Hier ligt de focus primair op het informeren, begeleiden en opvolgen van patiënten tijdens hun zorgtraject. Enkele recente voorbeelden hier zijn het Lynxcare-project Orthopedie en de Patiënt Journey App Neurochirurgie.

Ik maak uiteraard graag van de gelegenheid gebruik om namens de voltallige redactieraad u en uw gezin een schitterend 2019 te wensen.