HomeArtikelWearables in de klinische praktijk: een innovatieve monitoringtechnologie

Wearables in de klinische praktijk: een innovatieve monitoringtechnologie

Gepubliceerd op dinsdag 2 juli, 2024

Wearables, draagbare technologieën die klinische parameters kunnen meten en registreren, zijn de voorbije jaren sterk geëvolueerd naar “geavanceerde” monitoring systemen die ook gecertificeerd zijn om te gebruiken binnen de medische sector. Deze apparatuur kan bijvoorbeeld accurate en betrouwbare ECG’s maken en de bloeddruk meten via draadloze (vb. via bluetooth) connectie. De toestellen zijn ook in staat om het zuurstofgehalte in het bloed, hartslag en hartritme, ademhalingsfrequentie en lichaamstemperatuur te meten door middel van sensoren die geïntegreerd zijn in het draagbaar toestel.
Eveneens kunnen de fysieke activiteit en status van de patiënt (vb. slaap, inspanning,…) gemonitord worden. Door algoritmen en kunstmatige intelligentie wordt het ook mogelijk om vroegtijdig een klinische achteruitgang te voorspellen, zelfs voordat zich klinische symptomen manifesteren. Tot slot laten deze systemen ook toe om de metingen zeer accuraat te houden tijdens beweging.

Vitaz heeft een pilootproject opgezet met slimme hemodynamische monitoringhorloges (mWear technologie). Deze innovatieve technologie wordt in eerste instantie ingezet op de internistische verblijfsafdeling “gastro-enterologie” en de chirurgische verblijfsafdeling “abdominale heelkunde”. In de week van 24 juni is dit project “go live” gegaan en in de toekomst zal dit concept nog breder uitgerold worden in ons ziekenhuis. Dit innovatieve project is mede mogelijk gemaakt dankzij financiële bijdrage van de federale overheid. In 2022 werd er voor de ziekenhuizen een specifiek budget voorzien om te kunnen investeren in technologie ter ondersteuning en ter ontlasting van zorgpersoneel bij het verlenen van patiëntenzorg.

Deze geavanceerde monitoringhorloges worden in de pilootafdelingen van Vitaz aangewend voor de volgende indicatiegebieden:

  • Realtime monitoring van de postoperatieve patiënt, de eerste 24h – 48h na majeure oncologische chirurgie van het gastro-intestinaal stelsel.
  • Realtime monitoring van risicopatiënten waar tijdens intermitterende metingen een hogere EWS (Early Warning Score) (≥ 5) vastgesteld wordt en/of waarbij er de voorbije uren al een opwaartse EWS-trend te duiden was.
  • Telemetrie-indicaties die niet te situeren zijn binnen de high-risk toepassingsgebieden voor telemetrie.
  • Realtime monitoring van patiënten waarbij er een klinisch “niet pluis gevoel” te duiden is. Dit wil zeggen dat de zorgprofessional reeds opmerkt dat er iets niet klopt ondanks het feit dat de patiënt het nog niet voelt of aangeeft, en/of dat er hiervoor nog geen directe verklaring te duiden is.

Via een gekoppeld eco-platform worden de gemeten klinische parameters en de daaraan gelinkte alarmen automatisch geëscaleerd naar de betrokken zorgverstrekkers. De verpleegkundige wordt hierbij ondersteund met specifieke smartphones, een centrale cockpit in de verpleegpost en een dashboardtool.
Dit platform voorkomt ook “alarmmoeheid” bij de opvolging van klinische parameters, zonder enige inperking op de zorgkwaliteit en zorgveiligheid. Het systeem zorgt voor het adequaat en consistent management van de alarmen mede met behulp van slimme algoritmes en de directe signalisatie en weergave van de relevante events op de smartphone. De zorgverlener ziet dan ook direct wat er aan de hand is. Naast het relevant alarmtype en digitale snapshots ervan, wordt ook een inhoudelijk gecorreleerde interpretatie ervan weergegeven.
Tot slot worden alle gemeten parameters en gedetecteerde signalen na validatie draadloos getransfereerd en geïntegreerd in het elektronisch patiëntendossier.
De gehele workflow met bijhorende protocollen ondersteunt enerzijds een gestandaardiseerde communicatie tussen de verschillende zorgactoren over de klinische toestand en evolutie van de patiënt en biedt anderzijds een geïntegreerde houvast voor de escalatiegerichte acties zodat er steeds snel, tijdig en adequaat gereageerd en geanticipeerd wordt.

Dit innovatief technologiegeheel geïntegreerd binnen een eco-platform komt ten goede aan de zorgefficiëntie en de zorgkwaliteit. Deze technologie past ook goed bij de actuele en toekomstige trend van transmurale telemonitoring via wearables. De komende jaren zullen de indicatiegebieden nog verder toenemen en dit zal een belangrijke bijdrage leveren aan het slim, accuraat en efficiënt omgaan met zorg waardoor het ziekenhuisverblijf ook korter kan worden voor de patiënt. Om met deze nieuwe en innovatieve technologie ervaring op te kunnen bouwen wordt deze nu in eerste instantie aangewend in Vitaz. Het potentieel van deze technologie is niet te onderschatten en biedt een veelzijdig inzicht in de toekomstige opportuniteiten en verruiming ervan.

Erik Vlaminck

Projectmanager Medisch departement, Investerings- exploitatiemanager Corebusiness

erik.vlaminck@vitaz.be