HomeArtikelWeefselprelevatie in AZ Nikolaas

Weefselprelevatie in AZ Nikolaas

Gepubliceerd op maandag 7 januari, 2019

Gezien het belang van weefseldonatie wordt er vanuit het ziekenhuis een actief transplantatiebeleid gevoerd. Naast de orgaandonatie heeft de lokale donorcoördinatiefunctie van het ziekenhuis getracht de huidige weefselprelevaties te optimaliseren en hebben ze een nieuw project uitgewerkt met betrekking tot huidprelevatie

Actief transplantatiebeleid

Het transplantatiebeleid binnen AZ Nikolaas kent de laatste jaren een enorme evolutie. Sinds 2013 heeft het Vlaamse Ministerie van Welzijn en Volksgezondheid een erkenning verleend aan het AZ Nikolaas voor de functie lokale donorcoördinatie, waarvan Dr Erik Buelens  en mevr Carolien De Ridder, respectievelijk medisch en verpleegkundig verantwoordelijke zijn. Procedures rond orgaandonatie (DBD donoren) werden verder uitgewerkt en de samenwerking werd uitgebreid met het UZ gent.

Ook op het gebied van weefseldonatie is de manier van aanpak geëvolueerd. Reeds verschillende jaren werden in ons ziekenhuis tympano-ossiculaire weefsels gepreleveerd. Sinds 2017 wordt de medische donorscreening opgenomen door de weefselbank van het UZA. Medewerkers van de receptie AZN melden alle overleden patiënten aan de weefselbank van het UZA waarop zij onze artsen telefonisch contacteren om een medische vragenlijst te overlopen. In 2017 werd eveneens  gestart met de prelevatie van oculaire weefsels in samenwerking met het UZA, daarnaast beschikt het AZN al jarenlang over een botbank in samenwerking met het UZ Gent. Al deze factoren hebben geleid tot een toename van het aantal weefselprelevaties tot 34 in 2017 vs. veertien in 2016.

Huidprelevatie

In 2018 konden we in samenwerking met het Militair Hospitaal een nieuw project finaliseren, de wegname van huid, dat definitief van start zal gaan op 7 januari 2019.

In 2018 konden we in samenwerking met het Militair Hospitaal een nieuw project finaliseren, de wegname van huid, dat definitief van start zal gaan op 7 januari 2019. Na aftoetsing aan het Ethisch Comité werd goedkeuring bekomen door de Raad van Bestuur en Medische Raad.  Een procedure werd ontwikkeld, waarbij de Huidbank van Het Militair Hospitaal Koningin Astrid zal gecontacteerd worden door de weefselbank van het UZA, die reeds de medische donorscreening voor tympano-ossiculaire weefsels en cornea’s op zich nam. De prelevatieteams zullen binnen het eigen mortuarium van het AZ Nikolaas de weefsels preleveren na aftoetsing van de wettelijke voorwaarden en klinische exclusiecriteria.  Wegname van deze weefsels is niet zichtbaar wanneer de overledene wordt opgebaard.  Als ziekenhuis hechten wij veel belang aan een goede informatie van de familie en nabestaanden door vlot bereikbare informatie op de website en via informatiefolders, die families ontvangen bij het overlijden van de patiënt.

De vele criteria waaraan weefsels dienen te voldoen, maken dat een overledene zelden in aanmerking komt als donor. De kans dat je ooit, tijdens je leven, zelf een orgaan of weefsel zou nodig hebben, is groter dan dat je zelf donor kan zijn.