AZ Lokeren en AZ Nikolaas fusioneren

Gepubliceerd op donderdag 12 december, 2019

De Raad van Bestuur van de vzw Verenigde Ziekenhuizen van Waas en Durme, de vzw waarvan het AZ Nikolaas en het AZ Lokeren sinds 2018 deel uitmaken, heeft unaniem beslist om het voorbereidingstraject voor een fusie van het AZ Lokeren en het AZ Nikolaas op te starten. Dit is een logische volgende stap in de samenwerking tussen de twee ziekenhuizen.

De komende maanden zal er hard gewerkt worden om de fusie verder voor te bereiden, een datum vast te leggen en het toekomstig zorgaanbod van het AZ Lokeren uit te tekenen. In dit kader zijn recent in Brussel twee dossiers ingediend voor de opstart van nieuwe diensten in het AZ Lokeren: een 2e geriatrische dienst van 24 bedden en een ambulante dagdienst voor volwassen psychiatrische patiënten (30 plaatsen). We hopen een erkenning voor de beide diensten te kunnen verkrijgen.

In 2020 zal de Raad van Bestuur, samen met onze netwerkpartner az Sint-Blasius, een regionaal zorgstrategisch plan opstellen. Dit plan zal vastleggen welk zorgaanbod wij voor de bevolking van onze regio in de toekomst beogen en waar dit zal gesitueerd worden. Dit regionaal zorgstrategisch plan zal de basis vormen voor de opmaak van een individueel zorgstrategisch plan voor de campus Lokeren, waarmee vervolgens de financiering van een nieuwbouw voor Lokeren kan aangevraagd worden. In deze nieuwbouw zal een zorgaanbod aangeboden worden dat inspeelt op de actuele én toekomstige noden van de Lokerse bevolking en dat complementair is met de geplande nieuwbouw in Sint-Niklaas.

dhr. Koen Michiels

Gedelegeerd Bestuurder vzw Verenigde Ziekenhuizen van Waas en Durme

dhr. Dirk Van Vaerenberg

Algemeen Directeur AZ Nikolaas

dhr. Stefan Van den Brouck

Algemeen Directeur AZ Nikolaas