HomeNieuwsAZ Nikolaas investeert in nieuwbouw polikliniek Temse

AZ Nikolaas investeert in nieuwbouw polikliniek Temse

Gepubliceerd op vrijdag 26 juni, 2020

Eind vorig jaar maakte de gemeente Temse het masterplan bekend voor de zorgcampus aan de Gasthuisstraat. Als deel daarvan zal het huidige ziekenhuisgebouw “De Pelikaan” deels afgebroken worden. De piste van een verbouwing binnen het huidige gebouw wordt dus definitief verlaten.

Een aanvullende studie die begin 2020 uitgevoerd werd, boog zich over de vraag naar de inpassing van de polikliniek van AZ Nikolaas in dit masterplan, met als belangrijke randvoorwaarde dat de poliklinische dienstverlening in Temse zonder onderbreking of tijdelijke delokalisatie kon worden verdergezet. De polikliniek zal onderdak vinden in een nieuwbouw langsheen de Gasthuisstraat in het verlengde van de OCMW-gebouwen. Dit biedt de mogelijkheid om een doorwaadbare campus te creëren met voldoende ruimte en kwalitatieve groenzones tussen de gebouwen. Dit plan kondigden de gemeente Temse en het AZ Nikolaas gisteren samen aan.

Een mogelijks ontwerp van de zorgcampus met de nieuwbouw polikliniek voor AZ Nikolaas
© BSTK, Gent

De polikliniek in Temse ontvangt jaarlijks meer dan 25.000 patiënten voor een twintigtal verschillende disciplines.

Een mogelijks ontwerp van de polikliniek van AZ Nikolaas
© BSTK, Gent

AZ Nikolaas duidt op korte termijn de ontwerpers en aannemers aan, en hoopt de bouwwerken in 2021 te kunnen starten. De ingebruikname wordt voorzien in de loop van 2022. Intussen blijft de polikliniek onafgebroken actief op de huidige locatie in De Pelikaan.

De gemeente Temse faciliteert dit project door het verlenen van een langdurig recht van opstal en het voorzien van de nodige parkeerfaciliteiten voor artsen en patiënten in de onmiddellijke omgeving van de polikliniek.

Het AZ Nikolaas en de gemeente Temse wensen hiermee op lange termijn een laagdrempelige en kwalitatieve poliklinische dienstverlening te verzekeren voor de bevolking van Temse.

dhr. Stefan Van den Brouck

Algemeen Directeur AZ Nikolaas

dhr. Koen Neve

Facilitair Directeur AZ Nikolaas