HomeNieuwsGezond gewicht bij kinderen: een gezonde toekomst

Gezond gewicht bij kinderen: een gezonde toekomst

Gepubliceerd op zaterdag 1 mei, 2021

Wist u dat één op de zeven kinderen te zwaar is? Steeds meer kinderen hebben te maken met overgewicht.

Binnen ons ziekenhuis startte een multidisciplinair team bestaande uit kinderartsen, kinesisten, diëtisten… een behandelingsprogramma op voor kinderen en jongeren (doelgroep 10-16 jaar) met overgewicht en de bijhorende gezondheidsrisico’s. Dit duurzaam traject richt zich na een grondige intake op de geleidelijke gewichtsvermindering of –stabilisatie en een blijvende verandering in het voedings- en bewegingspatroon. Er wordt eveneens ruim aandacht gespendeerd aan de mentale en gedragsmatige aspecten die overgewicht kunnen in de hand werken.

Naast een individuele aanpak is er ook groepstherapie voorzien voor deze kinderen en jongeren. De ouders worden ook niet vergeten in dit traject. De samenwerking met eerste lijn zal verder concreet uitgewerkt worden, alsook de samenwerking met preventieve diensten zoals bv. CLB.

Via financiële donaties aan het “Fonds Vrienden van Abram” wordt de toegankelijkheid tot dit multidisciplinair zorgpad aangemoedigd en wordt vermeden dat kinderen noodgedwongen de regie moeten lossen tijdens het traject.

U kan het project steunen door een gift te doen op BE10 0000 0000 0404 met volgende gestructureerde mededeling +++018/0250/00142+++

Giften met fiscaal attest vanaf 40,00 EUR

dr. Annick Covents

Diensthoofd kinderziekten