HomeNieuwsObesitascentrum: multidisciplinaire en transmurale aanpak leidt tot beste resultaat

Obesitascentrum: multidisciplinaire en transmurale aanpak leidt tot beste resultaat

Gepubliceerd op vrijdag 8 februari, 2019

De behandeling van mensen met (ernstig) overgewicht vraagt expertise en kennis van zeer hoog niveau. Betrokkenheid van gekwalificeerde zorgverleners uit verschillende disciplines en settings is essentieel om de vaak kwetsbare obesitaspatiënt de beste zorg te kunnen geven.

Het AZ Nikolaas biedt aan volwassen obesitaspatiënten een compleet zorgtraject. Tijdens het traject wordt de patiënt intensief begeleid door een multidisciplinair team; een bariatrisch chirurg, revalidatiearts, gastro-enteroloog, endocrinoloog, fysiotherapeut, diëtist, psycholoog, niet-medisch coördinator, anesthesist, verpleegkundig specialisten,…. Deze gebundelde groep van zorgactoren stelt per patiënt een optimaal behandelingsplan voor (conventioneel en/of chirurgie), steeds in directe samenspraak met de huisarts. Het verloop van de behandeling wordt grotendeels bepaald door de BMI van de patiënt, de aanwezige gezondheidsproblemen en/of risico’s en het resultaat van de multidisciplinaire consulten.

Het vakkundig en gespecialiseerd team gaat veel verder dan alleen maar het opereren van obesitaspatiënten. Na een uitgebreide screening en intake wordt de patiënt voor een langere termijn begeleid aan de hand van een uitgebreid zorgprogramma. Het transmuraal follow-up traject richt zich ook op een verandering van levensstijl, o.a. door in te spelen op mentale gezondheid, voeding en beweging. Naast een individuele ondersteuning, kan de patiënt ook een beroep doen op groepsprogramma’s, collectieve infomomenten en terugkomdagen. Dankzij een gericht samenwerkingsprotocol met de huisartsenkoepel Waasland kunnen de patiënten eveneens gericht opgevolgd worden door de huisarts. Zo kunnen belangrijke knipperlichten snel en adequaat herkend en doorverwezen worden.

Deze multidisciplinaire en transmurale benadering leidt op een aantoonbare wijze tot succesvolle resultaten: de gezondheidsrisico’s nemen af en de kwaliteit van leven neemt toe. De lijnen zijn zeer kort, waarbij de patiënt steeds kan rekenen op de juiste zorg op maat.

De aangescherpte werking en geactualiseerde organisatie van het obesitascentrum toont aan dat het centrum kwalitatieve en innovatieve topzorg levert voor patiënten met (ernstige) obesitas. Vanaf maart 2019 is er in het centrum ook een niet-medisch obesitascoördinator actief, die zowel voor de patiënt, het multidisciplinair team als de eerste lijn het aanspreekpunt wordt. 7

In de editie van maart, leest u in Infusie meer over het nieuwe zorgpad voor de obesitaspatiënt.