Start dienst interventionele radiologie: een kruispunt tussen medische disciplines

Gepubliceerd op donderdag 4 april, 2019

Op 1 mei 2019 start de dienst interventionele radiologie (IR) binnen AZ Nikolaas. Er is een inbedding tussen de diensten thorax-vaatheelkunde en medische-moleculaire beeldvorming voorzien, die deze discipline samen aansturen.

vlnr: dr. Frank Ramon, dr. Frans Van den Bergh en dr. Stephen Verbeke

Minimaal invasieve behandelingen, korte ziekenhuisverblijven, vooruitgang van de levenskwaliteit en een goede klinische outcome; dat is wat de hedendaagse geneeskunde vraagt en wat interventionele radiologie kan bieden voor een brede waaier van pathologieën en indicaties. Interventionele radiologie is medisch dienstverlenend en -ondersteunend naar andere medische domeinen toe. Het uitgebreide behandelingsportfolio is te situeren is tussen de conservatieve, medicamenteuze en de chirurgische behandeling. Dit biedt vaak een extra behandelingspijler, die curatief kan zijn, maar die een chirurgische behandeling in tweede tijd ook niet uitsluit of juist mogelijk maakt. Een mooi overzicht van de mogelijkheden is te vinden op de website van de Europese vereniging.

De dienst interventionele radiologie houdt zich bezig met minimaal invasieve behandelingen van vaak ernstige, soms levensbedreigende aandoeningen. Doorverwijzing gebeurt door andere medische disciplines. Onder begeleiding van precieze en state-of-the-art beeldvormingstechnieken (fluoroscopie, digitale substractie angiografie, echografie of CT) wordt de diagnose gesteld of bevestigd, de behandeling uitgevoerd en in realtime gecontroleerd. De toegang tot het lichaam wordt verkregen via direct aanprikken van de bloedvaten, van lichaamskanalen (bv. gal- of urinewegen,…) of van het betrokken orgaan. Alle onderzoeken en interventies gebeuren dus via een kleine en veilige punctie. Meerdere interventies kunnen onder lokale verdoving en in dagbehandeling worden uitgevoerd. De complexere of meer langdurige behandelingen worden onder algemene anesthesie uitgevoerd.

De interventieradiologie is een jonge en snel evoluerende medische discipline.

Er zijn reeds verschillende grote trials gepubliceerd in bekende medische tijdschriften (bv. the New England Journal of Medicine, Lancet en JAMA, Circulation), waardoor het specialismegebied centraler gepositioneerd wordt binnen de behandelingsalgoritme. Door het feit dat dat men binnen een multidisciplinaire context meerdere therapie-opties kan afwegen en/of combineren vormen de behandelingspijlers van de interventieradiologie een klinische en complementaire meerwaarde voor de patiënt.

Door de overheid wordt de aanwezigheid van IR op ziekenhuis- en/of netwerkniveau aanzien als een toekomstige minimumvereiste tot het verkrijgen van zorgprogramma gerichte erkenningen, zoals voor de thoracale oncologie, trauma centra en stroke centra.

De klinische aandachtsgebieden en indicaties van de interventieradiologie zijn op te delen in twee grote delen: perifeer en neurovasculair. Perifere interventieradiologie betreft alle lichaams- / orgaangebieden behalve het hart en de hersenen. Hierbinnen is er vooral een enorme vlucht wat betreft hepatobiliaire en oncologische behandelingen (RFA, chemo-embolisatie, SIRT, …).

De interventionele neuroradiologie is vooral bekend door de acute behandeling van stroke (beroerte) en van de cerebrale aneurysmata bij een subarachnoïdale bloeding.

Hiervoor is er tussen het AZ Nikolaas en het UZA een gericht samenwerkingsverband opgezet, die toelaat om deze urgente behandelingen te laten uitvoeren in het UZA waar een 24/7 wachtdienst verzekerd is.

Primair zal het behandelingsportfolio van de dienst interventionele radiologie binnen het AZ Nikolaas zich richten op de perifere indicaties, welke huidig niet ondergebracht en/of gesitueerd zijn binnen de dienst Thoraco-vasculaire chirurgie en/of de MMB. Binnen het nieuw gevormd medisch kader van de dienst interventionele radiologie is dr. Van den Bergh Frans aangetrokken. Als interventieradioloog zal hij 0,3 VTE werkzaam zijn in de hoofdcampus van Sint-Niklaas, dit op dinsdag voor- en namiddag, en donderdag namiddag. De interventionele en poli activiteit (dinsdagnamiddag) vindt plaats op het derde verdiep van het G blok SM.

Daarnaast blijft dr. Van den Bergh medisch staflid in het UZA, waar hij mee de neurovasculaire interventies uitvoert. Hierdoor blijft hij ook vinger aan de pols houden met betrekking tot de nieuwste evoluties en wetenschappelijke inzichten, innovaties en geavanceerde technieken binnen het domein van de interventieradiologie.

Afspraken voor de dienst interventionele radiologie:

centraal telefoonnummer: 03/760.63.66
niet dringende vragen: interventionele_radiologie@aznikolaas.be

dr. Frans Van den Bergh

Interventioneel Radioloog

dr. Stephen Verbeke

Diensthoofd Thorax- en Vaatheelkunde

dr. Frank Ramon

Diensthoofd Medische Beeldvorming

Erik Vlaminck

Projectmanager Medisch Departement