Uitslag Zorginspectie

Gepubliceerd op donderdag 10 januari, 2019

Op 10 januari 2019 stond Zorginspectie in het AZ Nikolaas om na te gaan of het eisenkader voor het cardiaal traject wordt nageleefd. Na de terugkoppeling werden geen tekorten vastgesteld die aanleiding geven tot een check 2 of opvolging door het Agentschap Zorg en Gezondheid. Dit betekent een eindscore van 100%. We zijn trots dat AZ Nikolaas kwalitatieve topzorg levert met een warm hart en verschillende belangrijke topics van de NIAZ accreditatie tot op heden wist te borgen. Proficiat aan alle betrokkenen!