AZ Nikolaas en AZ Lokeren vanaf heden Vitaz

Gepubliceerd op maandag 7 maart, 2022

Een nieuwe naam, een nieuw begin

Sinds 1 januari 2022 vormen het AZ Lokeren en het AZ Nikolaas één ziekenhuis: Vitaz. De ziekenhuizen kozen samen voor een nieuw verhaal en daarbij hoort een nieuwe naam.

De nieuwe naam voor het fusieziekenhuis is Vitaz. Geen traditionele naam, maar de verklaring is heel eenvoudig. In het eerste deel van onze nieuwe naam zit het woord ‘VITA’, Latijn voor ‘leven’. Want daar draait het in ons ziekenhuis toch allemaal rond: zorg voor het leven en de gezondheid van onze patiënten. 

Maar wat met de ‘AZ’, van algemeen ziekenhuis, die alle ziekenhuizen in hun naam dragen? Wel, die zit in het tweede deel van onze naam. Want Vitaz schrijft dus met een ‘Z’ achteraan. 

Vitaz staat voor leven, voor zorg van A tot Z.

Waarom fusioneren?

De Vlaamse gezondheidszorg onderging de laatste decennia heel wat veranderingen. Van kleine ziekenhuizen in elke dorpskern, evolueerden we naar grotere centra die een bredere regio bedienen. Nieuwe medische technieken en toestellen zorgden voor een sneller herstel en een kortere verblijfsduur. De dagziekenhuisactiviteiten stegen dan weer enorm.

Alleen door samen te werken blijft het mogelijk om de bevolking van onze regio sterke zorg te bieden. Sterke zorg, dat betekent voor ons een hoogkwalitatieve basiszorg, dicht bij huis, maar ook investeren in nieuwe technieken en toestellen en aantrekken van hooggespecialiseerde artsen en medewerkers. Op die manier kunnen we ook gespecialiseerde zorg in het Waasland aanbieden.

ZORG BLIJFT DICHTBIJ

Met de fusie verdwijnen er een aantal diensten in Lokeren, maar tegelijkertijd wordt er heel sterk op ingezet om nieuwe kennis en expertise naar Lokeren te halen.

Polikliniek

We engageren ons om de polikliniek verder uit te bouwen, waarbij er het voorbije jaar al heel wat nieuwe artsen bijkwamen in Lokeren. Artsen die vaak naast de algemene kennis van hun discipline extra expertise hebben opgebouwd in een bepaald onderdeel.

Afdelingen

Sinds januari 2022 kunt u in campus Lokeren bij volgende afdelingen terecht:

Verblijfsafdelingen:

 • Heelkunde
 • Geriatrie

Dagziekenhuizen:

 • Oncologie
 • Inwendige geneeskunde & endoscopie
 • Chirurgie (ook voor kinderen)
 • Geriatrie

Pijncentrum + dagziekenhuis

Nierdialyse Low-care

Fysische geneeskunde en revalidatie voor zowel ambulante, als gehospitaliseerde patiënten.

MEDISCHE BEELDVORMING

De gloednieuwe NMR te campus Lokeren

De dienst Medische beeldvorming van Lokeren werd in september nog uitgebreid met een langverwacht NMR-toestel. Ook in de toekomst zal er verder geïnvesteerd worden in deze dienst.

In campus Lokeren kunt u terecht voor onderstaande onderzoeken:

 • Radiografie (RX)
 • CT-scan
 • Echografie
 • Mammografie
 • NMR

Voor alle onderzoeken, uitgezonderd radiografische opnames (RX) zonder contrasttoediening, dient u vooraf een afspraak te maken op het nummer 03 760 60 65.

Openingsuren Medische Beeldvorming:
Op weekdagen open van 08.00 tot 18.00 uur
Weekend en feestdagen: gesloten

NMR:
Op weekdagen open van 06.30 uur tot 21.30 uur
Weekend en feestdagen: gesloten

Klinisch laboratorium

Onderstaande onderzoeken gebeuren enkel op afspraak: 09 340 81 84

 • Aderlatingen
 • Glucose challengetest
 • Glucose tolerantietest
 • Fertiliteitsonderzoek
 • Bloedafnames

Openingsuren campus Lokeren:
weekdagen: van 07.00 tot 19.30 uur
zaterdag: van 07.30 tot 12.30 uur

Bloedafnames:
weekdagen: van 07.00 tot 19.00 uur
zaterdag: van 07.30 tot 11.00 uur

Materniteit

Wie zwanger is, of wil worden, kan ook in campus Lokeren terecht voor consultaties, onderzoeken, controles en begeleiding onder leiding van twee ervaren gynaecologen dr. Siska Feys en dr. Tine Faes. Ook hier zetten we, samen met het team van gynaecologen, verspreid over de verschillende campussen van het fusieziekenhuis in op het verder uitbouwen en specialiseren van de dienstverlening op vlak van gynaecologie en verloskunde. Voorbeelden hiervan zijn fertiliteit, prenatale opvolging en monitoring, maar ook gynaecologische chirurgie, zoals de bekkenbodemkliniek, de borstkliniek, oncologische heelkunde en robotchirurgie.

Daarnaast is er sinds januari in campus Lokeren ook een consultatiemoment door de vroedvrouwen voorzien worden voor het uitvoeren van de suikertest, het voorbereiden op bevalling en borstvoeding en foetale monitoring. Voor de bevalling kan men in campus Sint-Niklaas terecht, waar een volledig vernieuwd verloskwartier in gebruik genomen werd.

Spoedgevallendienst wordt medische hulppost

Sinds 1 januari 2022 is de Spoedgevallendienst in Lokeren gesloten en schakelden we over op een medische hulppost, bemand door een spoedarts en verpleegkundigen. In het weekend en op feestdagen kunt u binnen onze campus terecht bij de huisartsenwachtpost.

Waarvoor kunt u terecht bij onze medische hulppost?

Op weekdagen kunt u tussen 8 uur ‘s ochtends en 20 uur ‘s avonds terecht in de medische hulppost van Vitaz, campus Lokeren. Deze is bereikbaar via de hoofdingang aan de Lepelstraat.
De medische hulppost is er vooral voor kleine traumatologie (bv. botbreuken, snijwonden, …) en arbeidsongevallen, maar ook voor niet-acute en niet-levensbedreigende algemene pathologie.

Er gebeurt steeds eerst een triage waarbij er een eerste inschatting gemaakt wordt van de zorg die men nodig heeft. Indien nodig, kan er ter plaatse op de campus Lokeren medische beeldvorming of een bloedonderzoek gebeuren. Is de toestand echter ernstiger, dan zal de arts u doorverwijzen naar een gespecialiseerde spoedgevallendienst.

Waarvoor kunt u NIET terecht bij onze medische hulppost?

Bij ernstige, dringende gezondheidsklachten, zoals het vermoeden van een hartinfarct, beroerte, longontsteking, ernstig ziek kind, … gaat u nu rechtstreeks naar een gespecialiseerde spoedgevallendienst, zoals de spoedgevallendienst van campus Sint-Niklaas, of neemt u direct contact op met de noodcentrale via het nummer 112.

De ambulancedienst brengt de patiënt naar een gespecialiseerde spoedgevallendienst. Ambulances of MUG-voertuigen zullen geen patiënten meer naar de campus in Lokeren brengen.

dr. Philip Nieberding

Medisch directeur Vitaz