Diagnosestelling in de borstkliniek

Gepubliceerd op donderdag 6 januari, 2022

Medische beeldvorming

In 2021 werden zowel in campus Lodewijk De Meester, campus Beveren als in campus Lokeren een nieuw mammografie toestel geplaatst, de Senographe Pristina, het nieuwe prestigieuze toestel van GE Healthcare. Door tomosynthese wordt driedimensionale beeldvorming van de borst bekomen met dezelfde stralingsbelasting als de vorige generatie mammografie-toestellen met tweedimensionale beeldvorming. Dit leidt tot betere detectie van tumoren en minder vals positieve onderzoeken ten opzichte van 2D-mammografie.

de Senographe Pristin

Op het toestel in campus Lodewijk kan men ook stereotactische biopsieën uitvoeren onder tomosynthese: zo kunnen zones van architecturale verstoring, enkel zichtbaar op tomosynthese, nauwgezet worden aangeprikt en worden ook groepjes microverkalkingen met grotere zekerheid gelokaliseerd. Het nieuwe toestel leidt tot meer comfort voor de patiënten.

Sinds 2021 is ook een nieuw vacuüm-biopsie toestel aanwezig, het EnCor Enspire Breast Biopsy System van BD. Hiermee worden de stereotactisch geleide biopsieën uitgevoerd. Dit systeem laat toe dat de naald ter plaatse blijft eenmaal deze zich in de borst bevindt. Door middel van een vacuüm-systeem worden de weefselstalen afgevoerd, wordt het eventuele bloed verwijderd en kan de biopsieholte gespoeld worden. Zo nodig kan via de naald ook nog extra verdoving worden toegediend, en kan een clip ter plaatse worden gebracht. Dit systeem draagt bij tot het bekomen van mooie, kwalitatieve weefselstalen.

Eind 2021 werd ook gestart met de plaatsing van magnetische zaadjes (Sirius Pintuition Seeds van RMS) in niet-palpabele borsttumoren ter vervanging van harpoenmarkage als preoperatieve lokalisatie. Het voordeel van de magnetische zaadjes is dat de plaatsing ervan (onder lokale verdoving) meerdere dagen voor de ingreep kan gebeuren en tijdens de ingreep met hulp van een detector zeer accuraat kunnen worden teruggevonden.

Met de komst van de tweede NMR voor ons ziekenhuis in 2021 is het aantal plaatsen voor beeldvorming van de borst door middel van MR Mammografie uitgebreid, waarbij de kwaliteit gegarandeerd blijft door dubbele lezing door twee MR-mammo-radiologen.

Anatomopathologie

De weefseldiagnostiek door de collega’s anatomo-pathologie blijft de basis waar veel belangrijke informatie uit wordt gehaald. Voor de moleculaire testen zoals het bepalen van de Her2/Neu amplificatie bij FISH en PIK3CA-status met eventuele start van specifieke gerichte therapie hiervoor, heeft Vitaz een goede samenwerking met de collega’s van het UZA.

Vitaz heeft via het RIZIV-project gedurende een periode van drie jaar, van 2019 tot 2022, de mogelijkheid om bij hormoongevoelige Her2-negatieve borsttumoren, met klinisch hoger risico op herval, het weefsel op te sturen voor een bijkomende test nl. de Mammaprint. Aan de hand van bepaling van zeventig genen wordt de tumor geklasseerd als genomisch hoog of laag risico waarbij aanvullende antihormonale therapie al dan niet aangevuld met chemotherapie zal worden voorgesteld.

Ook nemen wij deel aan nationale studies zoals de PRECISION-1 en de GENEO-studie waarbij door de zogenaamde “comprehensive genomic profiling” genomische afwijkingen worden gezocht die ervoor kunnen zorgen dat de tumor op een ongecontroleerde manier groeit en differentieert. In plaats van therapie gericht op het type orgaan, laat de genomic profiling toe om gerichte therapie te voorzien in functie van de specifieke afwijking onafhankelijk van het type orgaan; deze gegevens dragen bij tot een volgende stap in de gepersonaliseerde geneeskunde. 

Wil je graag meer weten over onze dienst anatome-pathologie? Lees dan zeker volgend artikel: spots on: labo pathologische anatomie

Genetica

De grote meerderheid borstkankers zijn niet erfelijk. Zowel voor de patiënt als diens familieleden is een tijdige diagnose van een erfelijke belasting echter belangrijk: bij een erfelijke belasting zal sneller een mastectomie worden voorgesteld als chirurgie. Dragers van een genetische mutatie kunnen mits IVF-procedure met embryoselectie, zorgen dat hun nageslacht gevrijwaard blijft van deze mutatie.

Sedert vele jaren is er een goede samenwerking met de collega’s van het centrum voor menselijke erfelijkheid van het UZ Gent, waarbij maandelijks patiënten worden gezien door twee consulenten en een arts onco-genetica.  Indien de patiënt voldoet aan de criteria voor genetisch onderzoek, worden afwijkingen opgespoord in de genen.

Dr. John Jackers, Dr. Annemieke Milants, Dr. Yolande Nackaerts, Dr. Frank Ramon, Dr. Karline Schutyser, Dr. Veerle Vervaet

Mammo-radiologen

Dr. Elisabeth Beerens, Dr. Saskia Deprez, Dr. Jonathan Eben, Dr. Sofie Van Renterghem, Dr. Heidi Woestenborghs

Anatoom-pathologen

Dr. Robin De Putter

Medisch geneticus UZ Gent