Kwaliteit en veiligheid… Opnieuw een versnelling hoger?

Gepubliceerd op woensdag 4 september, 2019

Kick-off tweede accreditatie voor AZ Nikolaas en AZ Lokeren

Op 16 mei 2019 vond het Kwaliteitssymposium Medisch Departement plaats voor bestuurders, artsen en leidinggevenden met als thema: ‘Hoe klantgerichtheid vorm geven? Op weg naar een tweede accreditatie’ Voor de eerste keer ook gezamenlijk georganiseerd voor AZ Nikolaas en AZ Lokeren. Het symposium legde de klemtoon op nieuwe tendensen rond kwaliteit en veiligheid, waar we als ziekenhuis in de toekomst een speerfunctie in wensen te vervullen!

AZ Nikolaas wil inzetten op managementprogramma’s zoals Lean, om de operationele efficiëntie te verbeteren. Zonder twijfel zal dit zowel een positief effect hebben op de beleving van patiënt en familie van het zorgproces als de kwaliteit van dienstverlening. We willen niet alleen klinische TOP zorg leveren, we willen daarnaast ook de beste servicekwaliteit bieden aan onze patiënten: het WARME hart.

De focus zal ook worden gelegd op ‘customer relation management’. De beleving van zorg zowel door de patiënt, als diens mantelzorgers en familieleden, bevat een onmiskenbare bron van informatie om onze zorgprocessen nog beter te kunnen inrichten. Daarnaast zorgt deze belevingsgerichte aanpak die focust op een goede zorgrelatie tussen zorgverlener en patiënt zeker voor een betere zorgervaring. Waar mogelijk en uiterst wenselijk, leidt een actieve rol van de patiënt ook tot een effectieve verbetering van de kwaliteit van zorg. 

AZ Nikolaas wil inzetten op managementprogramma’s zoals Lean en Customer Relation Management om de operationele efficiëntie te verbeteren en de zorgbeleving te optimaliseren.

Deze nieuwe tendensen willen we expliciet vorm geven in AZ Nikolaas. We wensen hier een voortrekkersrol in het zorglandschap op te nemen. Bij ons eerste accreditatietraject kregen we namelijk reeds een pluim voor de holistische benadering van zorg die doordrongen zit in onze organisatie.

Naast de nieuwe tendensen, analyseerden we als dienst Q&S eveneens wat de nieuwe normenkaders – QMentum Global van het NIAZ- ons te bieden hebben. De belangrijkste wijziging naast het borgen van de algemene kwaliteit- en veiligheidscriteria uit de QMentum 3.0 is de persoonsgerichte zorg waarbij een patiënt niet langer centraal staat, maar indien mogelijk als actief lid mee onderdeel uitmaakt van het zorgproces. Hierin zien we aansluiting bij de belevingsgerichte zorgaanpak waar we als organisatie voor willen staan.

Karolien Van de Steene, manager Q&S

Na enkel pittige debatten op het symposium, in de wandelgangen en op de directievergadering, de Medische Raad en de Raad van Bestuur werden pro’s en contra’s van een tweede accreditatietraject tegen het licht gehouden. De conclusie hierbij was dat een accreditatietraject zeker zijn nut heeft als spiegel voor het leveren van kwaliteitsvolle en veilige zorg, maar dat hierbij een kritische reflectie belangrijk blijft. Denk aan tijdsinvestering, kostprijs en de noodzaak om bovenstaande nieuwe tendensen een antwoord te kunnen bieden binnen de huidige zorgcontext. De stafmedewerkers binnen de dienst Q&S zullen de uitwerking en implementatie van Lean-projecten en het veranderingstraject mee vorm geven. Bouwstenen worden eveneens gelegd voor implementatie van ‘customer relation management’.

De Medische Raad in AZ Nikolaas en AZ Lokeren gaven een positief advies rond het behalen van een tweede accreditatie – mits kritische bedenking omtrent gelijklopende prioriteiten (nieuwbouwziekenhuis, customer relation management…) en een voorkeur om volop in te zetten op nieuwe tendensen. Rekening houdend met dit advies, heeft de Raad van Bestuur op 4 juli 2019 beslist om binnen de beide ziekenhuizen te gaan voor een tweede NIAZ-accreditatie.

Om de werklast voor de beide ziekenhuizen draagbaar te houden, zal een aanvraag worden ingediend bij het NIAZ om de beide ziekenhuizen in dezelfde week te laten auditen. De bedoeling is om dit door twee aparte auditteams te laten gebeuren, zodat een eigen accreditatiebesluit per ziekenhuis kan worden uitgereikt. Als streefdatum is eind 2021 vooropgesteld.

Benieuwd naar hoe dit in zijn werk zal gaan?

Net als bij het eerste accreditatietraject werd een structuur uitgedacht, waar thema’s die ziekenhuisbreed worden uitgewerkt, door Z-teams zullen worden opgenomen en thema’s op disciplineniveau, binnen de Q-teams kunnen opgenomen worden.

NIEUW hierbij is dat deze structuur overkoepelend voor AZ Nikolaas en AZ Lokeren is opgezet. Dit in antwoord op de vele artsen die reeds in de beide ziekenhuizen werkzaam zijn. De krachten kunnen zo voor de voorbereiding gebundeld worden. Stafmedewerkers uit de beide teams Q&S kregen van de kerngroep kwaliteit en veiligheid het mandaat om zowel in het eigen als in het andere ziekenhuis de NIAZ-criteria op te volgen. Dat betekent dus concreet, dat voor disciplines, waar reeds een uitgebreide samenwerking AZ Nikolaas – AZ Lokeren op punt staat, de voorbereiding gezamenlijk kan worden opgezet.

Parallel, worden eveneens de eerste Lean-projecten opgezet vanaf eind september in de organisatie.

Dit alles zal verder toegelicht worden op het plenair overleg van de medische diensthoofden op 17 oktober 2019.

Karolien Van de Steene

Manager Quality & Safety