HomeNieuwsSuccesvol symposium voor ObesitasCentrum Waasland

Succesvol symposium voor ObesitasCentrum Waasland

Gepubliceerd op vrijdag 25 oktober, 2019

Donderdagavond 24 oktober vond het Symposium plaats van het multidisciplinaire Obesitascentrum Waasland.  Het centrum mocht zijn werkwijze toelichtten aan maar liefst 112 aanwezige (huis)artsen en sympathisanten, een waar succes!

De avond werd in goede banen geleid door medisch diensthoofd abdominale heelkunde, dr. Peter Van Miegroet die als eerste spreker dr. Philip Nieberding, medisch directeur aan het woord liet met een woordje over de (recente) ontwikkelingen binnen de dienst abdominale heelkunde.

De rol van de eerste actor in het multidisciplinaire zorgtraject, namelijk de huisarts, werd toegelicht door de ondervoorzitter van de huisartsenkoepel Waasland, dr. Bert Selleslags. Vervolgens stak dr. Thibault Sablon, bariatrisch chirurg, van wal met toelichting omtrent de wetenschappelijke evidenties rondom obesitas en de indicaties voor een chirurgisch traject. Dr. Dashty Husein, endocrinoloog gaf een klare toelichting omtrent de endocrinologische (neven)diagnoses die dienen uitgesloten te worden alvorens kan overgegaan worden tot chirurgie. Joris Nielandt, kinesist van het revalidatiecentrum Trev., AZ Nikolaas verduidelijkte de drie verschillende revalidatietrajecten voor de obese patiënt. Over de dieetkundige opvolging gaf diëtiste Kelly Van Gasse een bondige presentatie en tot slot kwam klinisch psychologe Lies Beernaert aan het woord over de drie psychologische profielen die ze doorheen haar carrière weet te onderscheiden.

vlnr: dr. Thibault Sablon, dr. Bart Selleslags, dr. Dashty Husein, Lies Beernaert, Kelly Van Gasse, Nele De Wert en Joris Nielandt

De avond werd ingeleid en afgesloten met een hapje, een drankje en … een steltenloper. De avond was dus van begin tot einde uitermate boeiend.

Met interesse of vragen over het Obesitascentrum Waasland bent u steeds welkom bij het aanspreekpunt van het Centrum op het nummer 03/760.79.29 of neem een kijkje op de gloednieuwe website: www.chirurgiewaasland.be

dr. Peter Van Miegroet

Medisch Diensthoofd Abdominale Heelkunde

dr. Thibault Sablon

Bariatrisch Chirurg