Hoe ziet de zorg voor huidkanker eruit binnen Vitaz?

Gepubliceerd op maandag 10 januari, 2022

In Vitaz zien we jaarlijks een belangrijke toename van het aantal patiënten met huidkanker. Het team, verantwoordelijk voor de huidkankerpatiënten, bestaat uit één dermatologe (dr. Veronique Goeteyn) en twee consulenten dermatologie (dr. Truus Roelandt en dr. Alix Vandevenne), één aangezichtschirurg (dr. Dominique Gorlé), één radiotherapeut (dr. Yasmine Geussens), twee plastische chirurgen (dr. Kevin Peeters en dr. Philippe Houtmeyers) en twee oncologen (dr. Ines Deleu en Prof. dr. Vibeke Kruse). Dankzij een nauwe samenwerking tussen de verschillende disciplines is er een vlotte doorverwijzing van patiënten en het team staat garant voor snelle diagnostiek, uitwerking en therapie. De diagnostische en therapeutische aanpak wordt besproken op de MOC dermato-oncologie dinsdagmiddag.

De meest frequente diagnose is melanoom, maar evengoed patiënten met basocellulaire carcinomen, spinocellulaire carcinomen of de meer zeldzame gevallen zoals het merkelcel carcinoom of cutane sarcomen worden in Vitaz behandeld.

Op de dienst medische oncologie is diensthoofd dr. Ines Deleu al jaren verantwoordelijk voor de behandeling van huidkanker en zij heeft een uitgebreide expertise opgebouwd binnen het domein. In juli 2020 werd het team versterkt door prof. dr. Vibeke Kruse. Vibeke Kruse was van 2013-2020 aanspreekpunt voor de behandeling van melanoompatiënten met geavanceerde ziekte op de dienst oncologie van het UZ Gent en door actief te participeren in wetenschappelijk onderzoek bouwde zij een academische carrière uit, met focus op tumor-immunologie en de initiatie van klinische studies. Deze ervaring vormt de basis voor een verdere uitbouw van het domein dermato-oncologie in Vitaz. Prof. dr. Vibeke Kruse neemt ook een functie op als consulent voor huidtumoren in het UZ Antwerpen. Dit betekent continuïteit van de zorg en voor de patiënt een ‘gekend gezicht’, als hij of zij doorverwezen wordt voor een bepaalde behandeling, bij voorbeeld fase 1 studie.

Bij de vroege stadia van huidkanker geniet chirurgie de voorkeur, maar bij lokaal gevorderde tumoren of in geval van gemetastaseerde ziekte is het nodig om een systemische behandeling te starten met immuuntherapie zoals checkpoint inhibitie met anti-PD1 en/of anti-CTLA4 antilichamen of doelgerichte therapie met BRAF/MEK-inhibitoren bij melanoompatiënten of hedgehog-inhibitoren bij patiënten met inoperabele basocellulaire carcinomen. In bepaalde gevallen kan ook radiotherapie aangewezen zijn.

De meest frequente diagnose is melanoom, maar evengoed patiënten met basocellulaire carcinomen, spinocellulaire carcinomen of de meer zeldzame gevallen zoals het merkelcel carcinoom of cutane sarcomen worden in Vitaz behandeld.

Op de dienst medische oncologie lopen er verschillende klinische studies met focus op huidkanker. Meestal zijn de studies toegepast op melanoompatiënten met gevorderde ziekte (stadium III of IV), maar binnenkort start een studie bij stadium II melanoom (dikke melanomen zonder kliermetastasen), waarbij de patiënten een adjuvante therapie met BRAF/MEK-inhibitie zullen krijgen. Dit is een innovatief concept en deze behandeling zal slechts in een beperkt aantal centra mogelijk zijn. 

In alle fases van de behandeling wordt nodige psychosociale ondersteuning aangeboden door ervaren onco-verpleegkundigen, psychologen en maatschappelijke assistenten. Ook dit is een belangrijk aspect na de diagnose van huidkanker.

dr. Ines Deleu

diensthoofd oncologie

prof. dr. Vibeke Kruse

Medisch oncoloog