HomeArtikelBehandeling van borstkanker binnen Vitaz

Behandeling van borstkanker binnen Vitaz

Gepubliceerd op donderdag 6 januari, 2022

Borstkanker blijft de meest frequent voorkomende kanker bij de vrouw en een zeldzame kanker bij de man.  De Borstkliniek is een ervaren multidisciplinair team dat zich specifiek toelegt op complexe borstpathologie en voldoet aan alle wettelijke normen met een erkenning als “coördinerende borstkliniek”. 

Dankzij een goede samenwerking met de huisarts en de verschillende collega’s en diensten in het ziekenhuis kan de diagnose, bijkomend onderzoek en de behandeling vlot verlopen. Wekelijks worden patiënten besproken op het Multidisciplinair Oncologisch Consult (MOC) met opstellen van een individueel behandelplan. 

Medische oncologie

Bij het vroegtijdig borstcarcinoom, alsook het gemetastaseerd borstcarcinoom, zijn er de laatste jaren heel wat nieuwe behandelingen gekomen bij de antihormonale therapie, de chemotherapie en de gerichte therapieën. 

Ons ziekenhuis neemt hiervoor deel aan verschillende studies, wat ervoor zorgt dat onze patiënten toegang krijgen tot de meest innovatieve behandelingsmethoden.

Bij het vroegtijdig borstcarcinoom van het type Her2/Neu positief of triple-negatief vanaf stadium II worden patiënten behandeld met neoadjuvante chemotherapie. Dit betekent chemotherapie voor chirurgie. Dit biedt namelijk de mogelijkheid om in vivo de respons op deze chemotherapie te beoordelen. Door markering van de tumor bij start van de therapie kan -bij gunstige beeldvorming- een meer beperkte tumorectomie uitgevoerd worden. Indien bij het resectiestuk geen viabele tumorcellen worden gezien, is dit een “pathologische complete respons” met duidelijke verbetering van de ziektevrije en totale overleving voor de patiënt voor beide subtypes.

De behandeling van elk subtype van het gemetastaseerd borstcarcinoom heeft de voorbije jaren ook een revolutie gekend. 

Bij het hormoongevoelig gemetastaseerd borstcarcinoom heeft de komst van de CDK4/6 inhibitoren gezorgd dat veel patiënten een langdurige ziektecontrole kunnen bereiken met zeer goede levenskwaliteit en duidelijk uitstel van de nood tot opstarten van chemotherapie. Nieuwe producten zoals Elacestrant, een orale Selectieve OestrogeenReceptor Downregulator, hebben in vergelijking met standaard tweedelijns antihormonale therapie een verbetering van de progressievrije overleving aangetoond in de Emerald-studie waaraan wij ook hebben deelgenomen. 

Ook bij het Her2/Neu-positief gemetastaseerd borstcarcinoom, wat voor de komst van gerichte therapie meestal een snel en agressief ziekteverloop kende, is de totale overleving zeer veel verbeterd door nieuwe therapieën. Ook hier gebruiken wij meerdere innovatieve middelen zoals Trastuzumab-Deruxtecan, Tucatinib en Margetuximab.

Bij het triple-negatief gemetastaseerd borstcarcinoom heeft immuuntherapie in combinatie met chemotherapie een plaats gekregen als eerste therapie indien PD-L1 expressie werd aangetoond op  immuuncellen die de tumor infiltreren. Stap voor stap wordt aldus verdere vooruitgang geboekt.

Radiotherapie

Op de dienst radiotherapie heeft men sinds de eerste COVID-golf voor bestraling van de borst of thoraxwand, eventueel inclusief de basis van de oksel, op basis van de grote “FAST-Forward” studie de voorheen meer gefractioneerde radiotherapie vervangen door een schema met zogenaamde ultra-hypofractionatie. Dit wordt door de Europese vereniging van radiotherapie en oncologie, ESTRO, beschouwd als een nieuwe standaard voor deze indicaties, onafhankelijk van de pandemie.

Bij een borstsparende behandeling wordt dit meestal gevolgd door een eenmalige (eventueel stereotactische) boostbestraling op het primaire tumorbed, waarbij de afdeling radiotherapie werkt aan de validering van deze eenmalige boost, ook na de pandemie.

Op dit ogenblik krijgen veel patiënten dus in totaal zes sessies radiotherapie in vergelijking met de voorheen gangbare radiotherapie schema’s van twintig sessies, en nog vroeger zelfs drieëndertig. De belasting voor de patiënten is hiermee verder sterk afgenomen.

Meer dan enkel artsen…

Naast het medische aspect heeft de borstkliniek ook veel aandacht voor de psychosociale ondersteuning van de patiënt en zijn/haar omgeving : zij kunnen rekenen op onze ondersteunende medewerkers: een team van borstverpleegkundigen, psychologen, sociaal verpleegkundige en onco-diëtisten. Tevens is er een ruim aanbod van onco-revalidatie in samenwerking met de collega’s fysiotherapie en cardiologie. 

Ons team bestaat uit :

 • Borstchirurgen : Dr. Klaus De Cleyn, Dr. Philip Vanparijs en consulent te campus Lokeren Dr. Jan Decloedt
 • Medisch oncologen : Dr. Ines Deleu, Dr. Els Everaert, Dr. Caroline Lamot en Prof. Dr. Vibeke Kruse
 • Radiotherapeuten : Dr. Christel De Pooter, Dr. Nathalie Meireson en Dr. Carole Mercier
 • Plastisch chirurgen  : Dr. Philippe Houtmeyers en Dr. Kevin Peters
 • Anatomopathologen : Dr. Elisabeth Beerens, Dr. Saskia Deprez, Dr. Jonathan Eben, Dr. Sofie Van Renterghem, Dr. Heidi Woestenborghs
 • Mammo-radiologen : Dr. John Jackers, Dr. Annemieke Milants, Dr. Yolande Nackaerts, Dr. Frank Ramon, Dr. Karline Schutyser, Dr. Veerle Vervaet en hun team mammo-verpleegkundigen
 • Onco-genetica : Dr. Robin De Putter en genetica-consulenten Mieke Noët en Liesbeth Van Wildero-Van Wouwe
 • Borstverpleegkundigen : Katty Haeck, Ann Reyns, Dominique Van Vosselen en Greetje Vergotte
 • Psycholoog : Paulien De Langhe en Laura Soetaert   
 • Sociaal verpleegkundige : Sabine Smet
 • Medewerkers klinische studies : Isabel De Brabander, Veerle De Corte, Veerle De Hauwere, Roos Haeck, Anneleen Van Remoortel, Helga Vunic
 • Onco-diëtisten : Cassie Blommaert en Katrien Mathynssens
 • Onco-revalidatie : Dr. Wouter Sabbe en Eva Dobbelaere

Ook de komende jaren zijn er verdere evoluties te verwachten, zowel in de beeldvorming als de behandeling van borstkanker en blijven wij hoopvol om deze ziekte als team te behandelen!

Dr. Ines Deleu, Dr. Els Everaert, Prof. Dr. Vibeke Kruse en Dr. Caroline Lamot.

Medisch oncologen

Dr. Christel De Pooter, Dr. Nathalie Meireson en Dr. Carole Mercier

Radiotherapeuten binnen VITAZ