Behandeling van zeldzame tumoren binnen Vitaz

Gepubliceerd op dinsdag 26 oktober, 2021

Kankerzorg wordt steeds complexer en daarom heeft de dienst oncologie-hematologie van Vitaz gekozen om per subdiscipline te werken. Elke arts is gespecialiseerd in enkele tumortypes en volgt de nieuwste resultaten binnen zijn domein nauwkeurig op. Ook op vlak van zeldzame tumoren is er expertise aanwezig en patiënten met een zeldzame kanker kunnen in ons ziekenhuis terecht voor een gespecialiseerd advies. Een zeldzame kanker wordt gedefinieerd als een kanker waarvan jaarlijks minder dan 6 nieuwe gevallen per 100.000 inwoners worden vastgesteld.

Complete zorg voor zeldzame tumoren in het Waasland

Voor deze zeldzame pathologieën worden sommige zorgen lokaal verstrekt, voor andere werken wij nauw samen met andere expertisecentra opdat ten alle tijden kwalitatieve zorg en de laatste nieuwe behandelingen beschikbaar zijn voor onze patiënten in het Waasland. Dit naar aanleiding van het KCE rapport “Organisatie van de zorg voor volwassenen met een zeldzame of complexe kanker.”

Nadien wordt de patiënt terugverwezen naar Vitaz voor zijn nabehandeling met systeemtherapie (chemo-, immuno- of doelgerichte therapie) en/of radiotherapie en voor de verdere opvolging.

Binnen Vitaz zijn we sterk in de behandeling van hoofd-halstumoren. Hiervoor werkt de dienst medische oncologie nauw samen met NKO en MKA. Lees er meer over in het artikel over hoofd-hals oncologie.

Negen ziekenhuizen in Antwerpen en het Waasland hebben zich, samen met de Universiteit Antwerpen (UAntwerpen), verbonden in een netwerk om samen de zorg van het zeldzame kankertype ‘neuro-endocriene tumoren’ (NET) te optimaliseren. Wil je hier meer over weten? Lees dan het artikel over het vijfjarig jubileum van het ENETS.

De meest frequente diagnose voor huidkanker is melanoom, maar evengoed patiënten met basocellulaire carcinomen, spinocellulaire carcinomen of de meer zeldzame gevallen zoals het merkelcel carcinoom of cutane sarcomen worden in Vitaz behandeld. Lees meer over de huidkliniek in het artikel: de behandeling van huidkanker in Vitaz.

Sinds het opstarten van het MIRA netwerk in september 2020 worden ook in az Sint Blasius te Dendermonde door dr. Verbeke en dr. Ceuterick minimaal invasieve oncologische longingrepen uitgevoerd. Door de samenwerking worden nu jaarlijks een 74-tal patiënten geholpen binnen het netwerk. Dit plaatst onze dienst thoracale heelkunde bij de grotere in ons land. Meer weten? Lees het hier: thoraxchirurgie in het Waasland.

Multidisciplinair Oncologisch Consult

Voor elke patiënt wordt er een behandelplan opgesteld na multidisciplinaire bespreking, de zogenaamde MOC’s, waar verschillende arts-specialisten van de desbetreffende discipline aanwezig zijn. Binnen Vitaz zijn er op wekelijkse basis zeven verschillende MOC’s. Op de MOC’s worden courante, maar ook zeldzame maligniteiten uitvoerig besproken. Dit verloopt snel en efficiënt. Door de nauwe samenwerking met universitaire partners kan er volgens noodzaak een bijkomend advies gevraagd worden en in bepaalde gevallen zal de patiënt doorverwezen worden naar een universitair centrum voor een deel van de behandeling, bijvoorbeeld in geval van een indicatie voor complexe chirurgie. Nadien wordt de patiënt terugverwezen naar Vitaz voor zijn nabehandeling met systeemtherapie (chemo-, immuno- of doelgerichte therapie) en/of radiotherapie en voor de verdere opvolging.

Dankzij een grote studiedienst komen veel patiënten in aanmerking voor een behandeling met een van de nieuwste medicijnen in studieverband. De vereisten voor deelname aan een klinische studie worden steeds strenger en tegenwoordig is er sprake van een behandeling op maat van de patiënt. Dit alles om de overlevingskansen te maximaliseren en levenskwaliteit van de patiënt te optimaliseren. Vanzelfsprekend wordt behandelplan opgesteld in overleg met de patiënt en er wordt in ons ziekenhuis veel aandacht besteed aan patiëntenparticipatie en shared-decision making.

dr. Willem Lybaert

Oncoloog

prof. dr. Vibeke Kruse

Oncoloog